MODLITBY OTCOV

Srdečne buď vítaný na tejto stránke otec, tato, tatino, ktorému záleží na rodine a jej POŽEHNANÍ. Naše (zatiaľ) malé spoločenstvo ťa rado prijme, aby sme mohli spoločne chváliť Boha za jeho veľké veci, ale aj za kríže, ktoré formujú našu pokoru, charakter a zároveň našu skutočnú veľkosť Božieho dieťaťa. Aj keď sme mužmi, ktorí berú na seba veľké bremeno zodpovednosti, zároveň si uvedomujeme potrebu jej zdieľania predovšetkým s naším Stvoriteľom a Vykupiteľom a potom aj navzájom v našom modlitbovom spoločenstve.

Stretávame sa každú stredu na fare o 20.00 – pokiaľ nie je vyhlásené inak (napr. cez farské oznamy alebo cez túto webovú stránku).

Pre ďalšie informácie si môžeš kliknúť na materskú (alebo „mužskú“) stránku tohto Božieho projektu:

www.modlitbyotcov.sk