Úpravy kostola vo Veselom (aktualizované)

Interiér kostola

Boli zhotovené a sú osadené nové vchodové dvere podľa návrhu Ak. Arch. M. Sabovej. V prednej časti lode sú osadené štyri nové kvalitné reproduktory. Na chóruse bolo zhotovené nové prepojenie na reproduktor z Rakovickej strany. Viditeľné elektrické aj iné káble v kostole boli vložené do chráničky a schované pod omietku. Takisto boli osadené nové elektrické rozvody pre elektrické ovládanie nových okien vo svätyni, do podlahy bola vložená kabeláž mikrofónových rozvodov, ako aj kabeláž streamovania sv. omší. Na chór kostola bol privedený mikrofónový kábel. Bolo zhotovené vypínanie svetiel na chóruse z vypínača pod chórusom. Pod chórusom boli pripravené nové rozvody pre osvetlenie. Bolo zhotovené elektrické – sviečkové osvetlenie oltárika Lurdskej Panny Márie.

Na prednej hrane svätyne a pri vstupe do sakristie od hlavného oltára bol osadený nový mramorový schod.

V interiéri kostola sú už osadené nové drevené barokové okná do svätyne.

V ďalšej etape dôjde k revitalizácii priestorov presbytéria, kde sa nachádza hlavný oltár, zhotoví sa nová oltárna podesta pred hlavným oltárom, zhotoví sa nový mobiliár.

Vymaľuje sa celý interiér kostola.

Termín realizácie úprav – rok 2022 a 2023.

K tomuto pripravila ideový zámer pani architektka Sabová, ktorý si môžete pozrieť v našich kostoloch, alebo na tomto odkaze:

Veselé_Idea úpravy kostola

Budem rád, ak týmto plánom dokážete dať veľkorysý súhlas, ako aj konkrétne pomôcť pri dielach, ktoré posunú našu farnosť po stránke duchovnej i materiálnej. Za všetkých dobrodincov je každý mesiac slúžená svätá omša.

Buďte požehnaní, Peter Kuljaček