Úpravy kostola vo Veselom (aktualizované)

Milý návštevník, milá návštevníčka tejto webovej stránky, v prvej etape skrášľovania nášho farského kostola prebehlo odizolovanie základov múrov proti vlhkosti a ich zateplenie v jestvujúcom vzduchovom kanáli po obvode kostola. Odstránený cementový sokel bol nahradený sanačnou omietkou. Bola prečistená celá kanalizačná sústava dažďovej vody. Nakoľko pôvodný trativod bol už úplne zanesený, bol sanovaný na rovnakom mieste, pričom bol doplnený aj prepadovou usadzovacou šachtou na zachytávanie nečistôt – nakoľko tieto neboli zachytené. Boli nainštalované liatinové lapače strešných naplavenín a pred hlavným vchodom aj liatinový odvodňovací kanálik. Po obvode kostola je položený žulový kameň.

Interiér kostola

Dierová tehla /voštinka/ a drevený obklad /palubovka/ boli odstránené z dôvodu nefunkčnosti ako aj neestetickosti podľa projektu p. Ing Pichovej a návrhu p. architektky M. Sabovej. Boli zhotovené a sú osadené nové vchodové dvere podľa návrhu Ak. Arch. M. Sabovej. V prednej časti lode sú osadené štyri nové kvalitné reproduktory. Viditeľné elektrické aj iné káble boli vložené do chráničky a schované pod omietku. Takisto boli osadené nové elektrické rozvody pre elektrické ovládanie nových okien vo svätyni, do podlahy bola vložená kabeláž mikrofónových rozvodov, ako aj kabeláž streamovania sv. omší. Na chór kostola bol privedený mikrofónový kábel.
Na prednej hrane svätyne a pri vstupe do sakristie od hlavného oltára bol osadený nový mramorový schod.

Pre interiér kostola sa zhotovujú nové drevené barokizujúce okná do svätyne.

V ďalšej etape dôjde k revitalizácii priestorov presbytéria, kde sa nachádza hlavný oltár.

V záverečnej etape sa vymaľuje interiér kostola.

Termín realizácie úprav – rok 2022 a prvý polrok 2023.

K tomuto pripravila ideový zámer pani architektka Sabová, ktorý si môžete pozrieť v našich kostoloch, alebo na tomto odkaze:

Veselé_Idea úpravy kostola

Budem rád, ak týmto plánom dokážete dať veľkorysý súhlas, ako aj konkrétne pomôcť pri dielach, ktoré posunú našu farnosť po stránke duchovnej i materiálnej. Za všetkých dobrodincov je každý mesiac slúžená svätá omša.

Buďte požehnaní, Peter Kuljaček