Kostol – vizitka všetkých

Milý návštevník, milá návštevníčka tejto webovej stránky, – naši predkovia stavali chrámy na vyvýšených a zďaleka viditeľných miestach, nielen preto, že pre svoju krásu boli pýchou týchto miest, ale aj preto, aby ich vzhľad pozýval k modlitbe a neustálemu obráteniu srdca, preto by som bol rád, keby sme sa objektívne pozreli na vzhľad okolia nášho farského kostola. V porovnaní napríklad s naším filiálnym kostolom v Rakoviciach máme čo „dobiehať“. Samozrejme, že každý kostol má svoje osobitné „genium loci“ a farský kostol sa nikdy nebude podobať na rakovický, no pri „dobiehaní“ by nám malo záležať nielen na stavbe kostola, ale aj na jej okolí. Ak nám naozaj záleží na upevňovaní viery našich otcov, na viere potomkov, aby bol kostol aj pre deti a vnúčatá viditeľným a dôstojným miestom modlitby, potom máme pred sebou ďalšiu veľkú výzvu – upraviť a skrášliť okolie nášho veselského kostola. Mali by sme to urobiť na čo najvyššej možnej estetickej i funkčnej úrovni. Tento priestor by mohol slúžiť ako duchovno – oddychová zóna … Možno bude pre nás inšpiráciou aj vonkajšie priestranstvo pred farským kostolom v Borovciach.

Rovnako mojím zámerom je v blízkej budúcnosti skrášliť aj vnútro nášho farského kostola opraviť omietky a vymaľovať.

Budem rád, ak týmto plánom dokážete dať veľkorysý súhlas, ako aj konkrétne pomôcť pri dielach, ktoré posunú našu farnosť po stránke duchovnej i materiálnej.

Buďte požehnaní, Váš farár.