Úpravy kostola vo Veselom

Interiér kostola

Bola zhotovená maľovka celého interiéru kostola, vrátane ornamentálnej a sčasti aj obrazovej kompozície. Predtým však bola opravená poškodená omietka a chemicky ošetrený podklad pod novú farbu. Pred hlavným oltárom bola zhotovená nová mramorová podesta, vstupný mramorový schod do svätyne a sakristie, obnovený kamenný portál do sakristie, pod vežou boli zhotovené nové vchodové dvere podľa návrhu Ak. Arch. M. Sabovej. V prednej časti lode sú osadené štyri nové kvalitné reproduktory. Na chóre bolo zhotovené nové prepojenie na reproduktor z Rakovickej strany. Viditeľné elektrické aj iné káble v kostole boli vložené do chráničky a schované pod omietku. Takisto boli osadené nové elektrické rozvody pre elektrické ovládanie nových drevených okien vo svätyni, do podlahy bola vložená kabeláž mikrofónových rozvodov, ako aj kabeláž streamovania sv. omší. Priamy prenos sv. omší bude zabezpečený z priestorov sakristie. Na chór kostola bol privedený mikrofónový a sieťový (eternetový) kábel. Bolo zhotovené vypínanie svetiel na chóre z vypínača pod chórom. Pod chórom boli pripravené nové rozvody pre osvetlenie, osadené nové svietidlá. Bolo zhotovené elektrické – sviečkové osvetlenie oltárika Lurdskej Panny Márie. Vo svätyni kostola sú osadené nové drevené barokové okná s elektrickým otváraním a pohotovostnou meteostanicou. Bola obnovená (zmodernizovaná) elektronická ochrana kostola (EZS)

Ak bude vôľa, po finančnom vyrovnaní všetkých prác v ďalšej etape dôjde k revitalizácii priestorov presbytéria, kde sa nachádza hlavný oltár, zhotoví sa nový mobiliár.

Termín realizácie úprav – rok 2022 až 2023.

PROSÍM O VAŠU ŠTEDROSŤ PRI FINANČNOM VYROVNANÍ NÁKLADOV ZA PREVEDENÉ PRÁCE. NECH VÁM TO ŠTEDRÝ PÁN BOH ODPLATÍ.

K tomuto pripravila ideový zámer pani architektka Sabová, ktorý si môžete pozrieť v našich kostoloch, alebo na tomto odkaze:

Veselé_Idea úpravy kostola

Za všetkých dobrodincov je každý mesiac slúžená svätá omša.

Buďte požehnaní, Peter Kuljaček