Úpravy v kostole vo Veselom

Milý návštevník, milá návštevníčka tejto webovej stránky, v prvej etape skrášľovania nášho farského kostola bude prebiehať odizolovanie základov múrov proti vlhkosti a ich zateplenie v jestvujúcom vzduchovom kanáli po obvode kostola. Odstránený cementový sokel bude nahradený sanačnou omietkou.

V týchto dňoch (19. – 25. 05.) bola prečistená celá kanalizačná sústava dažďovej vody, v súlade s projektom p. Ing. Pichovej. Nakoľko pôvodný trativod (40- ročný) bol už úplne zanesený, bol sanovaný na rovnakom mieste, pričom bol doplnený aj prepadovou usadzovacou šachtou na zachytávanie nečistôt – nakoľko tieto neboli zachytené. Po nainštalovaní lapačov strešných naplavenín bude toto ešte viac zaistené.

Pre interiér kostola sa zhotovujú nové drevené barokizujúce okná do svätyne, nakoľko teraz sú tam iba nalepené sklá. Rovnako sú vo výrobe aj nové vchodové interiérové dvere v predsieni kostola – priestor pod vežou. Z estetického dôvodu bude nad novými dverami zhotovený aj polkruhový svetlík, ktorý tento priestor urobí dominantnejším, v súlade s ostatnými architektonickými prvkami (oblúky).

Následne budú odizolované v priestore podlahy aj múry kostola v interiéri. Dierová tehla /voštinka/ a drevený obklad /palubovka/ budú odstránené z dôvodu nefunkčnosti ako aj neestetickosti v priestore sakrálnej stavby.

V ďalšej etape dôjde k revitalizácii priestorov presbytéria, kde sa nachádza oltár. V záverečnej etape by sa vymaľoval interiér kostola.

Termín realizácie úprav – rok 2022, prípadne aj prvý polrok 2023.

K tomuto pripravila ideový zámer pani architektka Sabová, ktorý si môžete pozrieť v našich kostoloch, alebo na tomto odkaze:

Veselé_Idea úpravy kostola

Budem rád, ak týmto plánom dokážete dať veľkorysý súhlas, ako aj konkrétne pomôcť pri dielach, ktoré posunú našu farnosť po stránke duchovnej i materiálnej. Za všetkých dobrodinvcov je každý mesiac slúžená svätá omša.

Buďte požehnaní, Peter Kuljaček