Kostol – vizitka všetkých

Milý návštevník, milá návštevníčka tejto webovej stránky, pôvodný, asi pre niektorých príliš akčný a málo zrozumiteľný text je doplnený: aj naši predkovia stavali chrámy na vyvýšených a zďaleka viditeľných miestach, nielen preto, že pre svoju krásu boli pýchou týchto miest, ale aj preto, aby ich vzhľad pozýval k modlitbe a neustálemu obráteniu srdca, preto by som bol rád, keby sme sa objektívne pozreli na vzhľad okolia nášho farského kostola. V porovnaní napríklad s naším filiálnym kostolom v Rakoviciach máme čo „dobiehať“. Samozrejme, že každý kostol má svoje osobitné „genium loci“ a farský kostol sa nikdy nebude podobať na rakovický, no pri „dobiehaní“ by nám malo záležať nielen na stavbe kostola, ale aj na jej okolí. Ak nám naozaj záleží na upevňovaní viery našich otcov, na viere potomkov, aby bol kostol aj pre deti a vnúčatá viditeľným a dôstojným miestom modlitby, potom máme pred sebou ďalšiu veľkú výzvu – upraviť a skrášliť okolie nášho veselského kostola. Mali by sme to urobiť na čo najvyššej možnej estetickej i funkčnej úrovni. Tento priestor by mohol slúžiť ako duchovno – oddychová zóna, no potom je nevyhnutné urobiť niektoré nie „kozmetické“ úpravy: jestvujúce nevyhovujúce a nepekné dreviny nahradiť novými, prispôsobenými funkčnosti a využitiu priestoru, zrekonštruovať pamätník padlým počas dvoch svetových vojen, zhotoviť novú ohradu, vybudovať miesta odpočinku spolu s lavičkami a prípadnými ďalšími hodnotnými estetickými doplnkami. Pri slovách „nevyhovujúce a nepekné dreviny“ nemyslím na lipu stojacu pri veži kostola, ale na päť smrekov obyčajných, stojacich na pozemku Obce Veselé, v tesnej blízkosti ohrady kostola. Možno bude pre nás inšpiráciou aj vonkajšie priestranstvo pred farským kostolom v Borovciach. Pod týmto textom je prosba adresovaná Obci Veselé zameraná na odstránenie stromov stojacich na hranici pozemku. Pri zrealizovaní tohto diela počítam s Vašou priazňou, ako aj osvedčenou štedrosťou. Ak máte výhrady proti tomuto zámeru, môžeme sa po vzájomnej dohode o tomto porozprávať. Budem rád, keď tomuto zámeru dokážete dať veľkorysý súhlas, ako aj konkrétne pomôcť pri dielach, ktoré posúvajú našu farnosť po stránke duchovnej i materiálnej.

Buďte požehnaní, Váš farár.

STROMY VESELÉ