Tajomstvo veže sprístupnené – pridané dokumenty

Drahí veriaci, v mnohých farnostiach sa traduje, že v kostolných vežiach sa skrývajú dôležité dokumenty, záznamy z minulosti kostola a farnosti. Nebolo tomu inak ani u nás. V stredu 15. marca pri prácach na pôvodnej veži bola nájdená mosadzná schránka so zaujímavým obsahom: voskovou pečaťou rodu Medňanských zapečatená malá obálka s pozdravom čítajúcim s dvoma listami: starší z roku 1759 – 1760, opisujúci vyzdvihnutie kríža s guľou za účasti mnohopočetných významných svedkov a mladší z roku 1870, nasledovného znenia: „V roku 1868, dňa 7. decembra, okolo štvrtej popoludní, bola na území Veselého prudká víchrica, kedy bola strhnutá časť medenej krytiny a poškodený kríž. Oprava veže bola uskutočnená v roku 1870. Dňa 6. júna, po druhej nedeli po Turíciach, kedy bol vyzdvihnutý kríž, za prítomnosti farára Imricha Konečného, učiteľ – organista Matúš Gavalec vložil do krabičky toto písmo, aj za prítomnosti Borovského úradníka Matúša Zelenaya. 1. júna, Roku Pána 1870, Imrich Konečný, farár Veselský, v 23. roku kňazstva a 59. roku života“. Okrem týchto dvoch listov boli nájdené drobné mince z daného obdobia, relikvie svätého Benedikta mučeníka, sv. Vavrinca mučeníka, sv. Prvých mučeníkov, sv. Veneranda mučeníka a niektorého sv. uhorského kráľa (nečitateľné). Po preštudovaní a zdokumentovaní obsahu bude táto schránka vložená do nového, pravdepodobne nerezového puzdra a opäť vložená ma svoje pôvodné miesto. Modlime sa: sv. ochrancovia nášho Veselského chrámu orodujte za nás a ochraňujte naďalej Boží dom pre nasledovné generácie.

Oskenované dokumenty z rokov 1759 a 1870:

Veza_1759

Veza_1870