GALÉRIA

Vianočný koncert manželov Kollárových – Rakovice 2022- FOTOGRAFIE

Vianočný koncert 2022 – manželia Kollároví a deti – VIDEO

ADVENT A VIANOCE 2019

POĎAKOVANIE ZA ÚRODU 29.9.2019

21.9.2019 Putovanie za rodákom Štefanom Moysesom do Žiaru nad Hronom

VEĽKÁ NOC 2019

Púť na horu BUTKOV 8.5.2019

MLADÍ HELIGÓNKÁRI Z RABČÍC – VIDEO

ADVENT 2018 – FOTOGRAFIE

Poďakovanie za úrodu, 23. september 2018 – FOTOGRAFIE

149. výročie úmrtia Mons. Štefana Moysesa – 1. júl. 2018 – VIDEO

SVIATOSŤ BIRMOVANIA – 2018 – KRÁTKE VIDEO

SVIATOSŤ BIRMOVANIA – 2018 – FOTOGRAFIE

VEĽKONOČNÉ TROJDNIE – 2018 – AKTUALIZOVANÉ FOTOGRAFIE

KVETNÁ NEDEĽA 2018 – VIDEO

ADVENT 2017 – AKTUALIZOVANÉ

Návšteva členov Matice Slovenskej a Matice Chorvátskej vo Veselom 10.9.2017

Hody vo Veselom – 27. 8. 2017

Slávnosť Božieho tela – 18. 6. 2017

Krížová cesta – Rakovice 2017

Veľká Noc 2017

Zjavenie Pána 2017 – Fotografie

Koledníci Dobrej noviny 2016 – Foto

Polnočná sv. omša – Rakovice 2016 – Video

Betlehemske svetlo_16.12. 2016 – Foto

december 2016 – Advent je výnimočný, keď je požehnaný – Foto

24.9.2016 Ako sme vyhrali Victoriu regiu – Foto

VICTORIA REGIA Farský kostol Veselé – video

Poďakovanie za úrodu 2016 – foto

Slávnosť Hody 2016 – foto

Slávnosť Božieho Tela – Veselé 2016 – foto

Akcia RAFAEL 2016 – foto

Veľkonočné trhy 2016 – foto

Jasličková akadémia 2015 – video

Jasličková akadémia 2015 – foto

10. výročie posviacky kostola sv. Cyrila a Metoda v Rakoviciach – video 

Božie telo – procesia – foto

Akcia Rafael – jahodový deň 2015 – video

Akcia Rafael – jahodový deň 2015 – foto

Púť detí do Rajeckej Lesnej 9.5.2015 – foto

Veľká noc 2015 – foto

5. modlitbové stretnutie k Panne Márii Trnavskej, 22.01.2015 Veselé – foto

Dobrá novina 2014 – foto

Adventné obdobie 2014 – foto

Slávnosť vysluhovania sviatosti birmovania 12.10.2014 – foto

Poďakovanie za úrodu 21.9.2014, Veselé – foto

Púť v Šaštíne 15.9.2014 – foto pri príležitosti roku Sedembolestnej a 450. výročia tohto pútneho miesta

Pletenie gumičiek 11.08.2014 – foto

Púť birmovancov 28.06.2014 v Šaštíne – foto

Slávnosť Božieho Tela 21.06.2014 Veselé – foto

Akcia „Rafael Veselé“ zraz motorkárov – spanilá jazda – video

Akcia „Rafael Veselé“ zraz motorkárov – foto

Misijná púť detí do Rajeckej Lesnej 10.05.2014 – foto

Televízny záznam z púte v Rajeckej Lesnej 10.05.2014 – video

Veľká Noc 2014 – foto

„Fašiangová maličkosť“ vo Veselom 23.02.2014 – foto

Skladby Telemana vo Veselom 12.01.2014 – video

Novoročný ohňostroj v Rakoviciach 1.1.2014 – video

Krupanskí črpáci vo Veselom 22.12.2013 – foto

Krupanskí črpáci vo Veselom 22.12.2013 – video

Vianočná Besiedka Veselé 2013 (video)

Vianočná Besiedka Vesele 2013 (foto)

 Vystúpenie na vianočných trhoch v Piešťanoch 22.12.2013 (video)

Vystúpenie na vianočných trhoch v Piestanoch 22.12.2013 (foto)

Malé Vianočné trhy 22.12.2013 vo Veselom (foto)

Odovzdanie Betlehemského svetla 23.12.2013 vo Veselom (foto)

Koledníci Dobrej noviny Veselé 26.12.2013 (foto)

Koledníci Dobrej noviny, Rakovice 26.12.2013 (foto)

Roráty, Rakovice 2013 (foto)

Svätá omša na začiatku šk.r. 2013/14 Veselé (foto)

Svätá omša na začiatku šk.r. 2013/14 Rakovice (foto)

Zrnko 2013 (foto)

Veľká Noc – 2013

Betlehemské svetlo 2012, Veselé (foto)

Mikuláš vo Veselom 2012 (foto)