Aktuality

EVANJELIZÁCIA – Birmovanci – budúcnosť farnosti

Publikované
Zjednodušene by sa mohlo povedať: "Aká je dnešná mládež, taká bude o 10 - 20 rokov aj naša spoločnosť". A platí to aj v duchovnej oblasti, oblasti kresťanskej viery. V čase, keď sa kresťania (niekedy aj ľahkovážne) vzdávajú svojho miesta v spoločnosti a stále viac sme ako Komunita vytláčaní a riadení nie kresťanskými skupinami, ktoré…
Kategória: Aktuality

Ty pobožné oči pozdvihneš k nebu za slovenský ľud

Publikované
Milí priatelia, rodáci, bratia a sestry, z príležitosti 150-teho  výročia úmrtia slávneho veselského rodáka Mons. Štefana Moysesa ( 5. 7. 1869), banskobystrického biskupa, prvého predsedu Matice Slovenskej, profesora - pedagóga a ochrancu národného povedomia Slovákov v období nástupu maďarizácie, sa uskutočnilo v nedeľu 7. júla 2019 o 15:30 v priestoroch jeho rodného domu vo Veselom…
Kategória: Aktuality

HOMÍLIE – ROK 2019

Publikované
3. pôstna v roku C 8. NEDEĽA cez rok C 7. NEDEĽA cez rok C 6. NEDEĽA cez rok C 5. NEDEĽA cez rok C 4. NEDEĽA cez rok C 2. NEDEĽA cez rok C KRST KRISTA PÁNA ZJAVENIE PÁNA 2019 NOVOROČNÁ_2019
Kategória: Aktuality

Ruža svätej Alžbety

Publikované
Túto sobotu - 17. 11. 2018 boli v rámci Trnavskej novény Ružou svätej Alžbety pánom arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom ocenení za nasledovnú službu: Pani Mária Bíňovská: dokázala vo svojom živote naplniť vieru skutkami lásky k Bohu, blížnemu a Cirkvi. Treba vyzdvihnúť hlavne jej obetavú službu vo farskom Kostole sv. Bartolomeja vo Veselom. Pani Mária dlhé…
Kategória: Aktuality

Kostol – vizitka všetkých

Publikované
Milý návštevník, milá návštevníčka tejto webovej stránky, pôvodný, asi pre niektorých príliš akčný a málo zrozumiteľný text je doplnený: aj naši predkovia stavali chrámy na vyvýšených a zďaleka viditeľných miestach, nielen preto, že pre svoju krásu boli pýchou týchto miest, ale aj preto, aby ich vzhľad pozýval k modlitbe a neustálemu obráteniu srdca, preto by…
Kategória: Aktuality