Aktuality

Kresťan, rád na Skalku putuj …

Publikované
PROGRAM PÚTE 2024 Na odkaze:
Kategória: Aktuality

Deti, rodičia – aktivity vo farnosti

Publikované
Vítam vás drahí rodičia, prijmite niekoľko informácií zo života v našej farnosti: Najbližšia DETSKÁ SV.OMŠA - bude v nedeľu 30. júna 2024 o 10:30 vo Veselom. Všetci ste srdečne pozvaní. Hodinu pred sv. omšou je nácvik piesní na fare, na ktorý ste pozvaní mamičkami detí. Každú poslednú nedeľu v mesiaci (pokiaľ nie je vyhlásené inak)…
Kategória: Aktuality

SYNODÁLNA CIRKEV – živé farské spoločenstvo – Aktuality

Publikované
Bratia a sestry, spoločne sme pozvaní pokračovať v ovocí Synody aj ďalej. Všetci ste pozvaní v sile Ducha Svätého objaviť silu spoločenstva, modlitby, zdieľania. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa zúčastnili Farskej púte do Poľska - tridsiati šiesti pútnici sme prežili krásny aprílový víkend (12. - 14. apríl 2024).   Snáď sa opäť stretneme čím skôr…
Kategória: Aktuality

Sväté omše z Veselého na internete + Archív

Publikované
NAJBLIŽŠIE VYSIELANÁ SV. OMŠA NA NASLEDOVNOM ODKAZE: Šestnásta nedeľa cez rok 21. júl 2024_o_10:30_hod_Tento odkaz je aktívny 10 minút pred začiatkom vysielania POZRI SI SV. OMŠE ODSLÚŽENÉ Pätnásta nedeľa cez rok Štrnásta nedeľa cez rok Trinásta nedeľa cez rok Dvanásta nedeľa cez rok Jedenásta nedeľa cez rok Desiata nedeľa cez rok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho Deviata…
Kategória: Aktuality

Úpravy kostola vo Veselom

Publikované
Interiér kostola Bola zhotovená maľovka celého interiéru kostola, vrátane ornamentálnej a sčasti aj obrazovej kompozície. Predtým však bola opravená poškodená omietka a chemicky ošetrený podklad pod novú farbu. Pred hlavným oltárom bola zhotovená nová mramorová podesta, vstupný mramorový schod do svätyne a sakristie, obnovený kamenný portál do sakristie, pod vežou boli zhotovené nové vchodové dvere…
Kategória: Aktuality