Aktuality

Deti, rodičia – aktivity vo farnosti

Publikované
Vítam vás drahí rodičia, prijmite niekoľko informácií zo života v našej farnosti: Najbližšia DETSKÁ SV.OMŠA - bude v nedeľu 30. júna 2024 o 10:30 vo Veselom. Všetci ste srdečne pozvaní. Hodinu pred sv. omšou je nácvik piesní na fare, na ktorý ste pozvaní mamičkami detí. Každú poslednú nedeľu v mesiaci (pokiaľ nie je vyhlásené inak)…
Kategória: Aktuality

SYNODÁLNA CIRKEV – živé farské spoločenstvo – Aktuality

Publikované
Bratia a sestry, spoločne sme pozvaní pokračovať v ovocí Synody aj ďalej. Všetci ste pozvaní v sile Ducha Svätého objaviť silu spoločenstva, modlitby, zdieľania. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa zúčastnili Farskej púte do Poľska - tridsiati šiesti pútnici sme prežili krásny aprílový víkend (12. - 14. apríl 2024).   Snáď sa opäť stretneme čím skôr…
Kategória: Aktuality

Sväté omše z Veselého na internete + Archív

Publikované
NAJBLIŽŠIE VYSIELANÁ SV. OMŠA NA NASLEDOVNOM ODKAZE: Dvanásta nedeľa cez rok 23. jún 2024_o_10:30_hod_Tento odkaz je aktívny 10 minút pred začiatkom vysielania POZRI SI SV. OMŠE ODSLÚŽENÉ Jedenásta nedeľa cez rok Desiata nedeľa cez rok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho Deviata nedeľa cez rok + Oltáriky Nedeľa Najsvätejšej Trojice Slávnosť prvého svätého prijímania_25.5.2024 Nedeľa Zoslania Ducha Svätého…
Kategória: Aktuality

Úpravy kostola vo Veselom

Publikované
Interiér kostola Bola zhotovená maľovka celého interiéru kostola, vrátane ornamentálnej a sčasti aj obrazovej kompozície. Predtým však bola opravená poškodená omietka a chemicky ošetrený podklad pod novú farbu. Pred hlavným oltárom bola zhotovená nová mramorová podesta, vstupný mramorový schod do svätyne a sakristie, obnovený kamenný portál do sakristie, pod vežou boli zhotovené nové vchodové dvere…
Kategória: Aktuality

Príhovory, homílie …

Publikované
Druhá veľkonočná nedeľa Asi nie je príjemná situácia, keď sa človek ocitne zaseknutý na verejnom záchode, alebo sám doma. Niekedy z toho vzniknú celkom komické situácie, ale žarty musia ísť nabok, keď sa ponáhľame do práce, alebo školy. V takejto záťažovej situácii aj rozumný môže stratiť hlavu. Učeníci za zatvorenými dverami však nestratili kľúč, hlavu…
Kategória: Aktuality