BIRMOVANCI

NAJBLIŽŠÍ SPOLOČNÝ PROGRAM

11. Jún 2021 o 19:00 – Kostol vo Veselom – Spoločná adorácia – klaňanie sa Eucharistickému Ježišovi v Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti

BIRMOVANECKÉ SV. OMŠE

UŽ SLÚŽENÉ

Prvá birmovanecká sv. omša_Piatok_28_5

PODMIENKY K PRIJATIU SVIATOSTI

Samozrejmá je účasť na nedeľných sv. omšiach, sv. omšiach v prikázaný sviatok (najbližšie 3. jún) a pravidelná mesačná sv. spoveď (v dolnej časti tejto stránky nájdeš Spovedné zrkadlo na spytovanie svedomia), rovnako aj účasť na spoločnom programe pre birmovancov.

SVÂTÁ SPOVEĎ – pred každou svätou omšou a zvlášť v prvopiatkovom týždni v určených časoch

Po dohode s Borovským pánom farárom môžu pristúpiť k sviatosti birmovania vo farnosti Veselé všetci záujemcovia počnúc terajším siedmym ročníkom ZŠ (od budúceho školského roka ôsmaci) a vyššie ročníky, bývajúci vo farnosti Veselé, alebo aj bývajúci vo farnosti Borovce. Podmienkou začatia prípravy je prihlásenie sa vo farnosti Veselé (28. 5. 2021), podanie riadne vyplnenej prihlášky, absolvovanie celej prípravy pre kandidátov z Veselého a Rakovíc vo farnosti Veselé a kandidátov z Boroviec vo farnosti Borovce (bude ich pripravovať Borovský pán farár). Po skončení prípravy a dohode s pánom arcibiskupom (ABÚ) na termíne prijatia sviatosti birmovania môžu všetci prihlásení a pripravení prijať túto sviatosť vo Veselom (pravdepodobný termín je jeseň 2022).

 
SLOVO – PRÍHOVORY FARÁRA

BIRMOVANCI – BUDÚCNOSŤ FARNOSTI I BUDÚCNOSŤ CIRKVI

TURÍCE 2021 – HOMÍLIA

 

POMÔCKY – MATERIÁLY NA STIAHNUTIE

PRIHLÁŠKA

SPOVEDNÉ ZRKADLO PODĽA YOUCAT

OBRAD BIRMOVANIA

NA CESTU

 

ZOZNAM ZAPÍSANÝCH BIRMOVANCOV

MAREK BÁBIK RAKOVICE
GREGOR BERNÁT VESELÉ
PATRIK BAŽÁNI RAKOVICE
TOBIÁŠ BEDNÁR RAKOVICE
KLÁRA MÁRIA BEDNÁROVÁ RAKOVICE
PAULÍNA BOOROVÁ VESELÉ
SIMONA BOOROVÁ VESELÉ
PATRIK BREŽÁK RAKOVICE
EMA BUBLIŠOVÁ VESELÉ
ADRIANA ČELIGOVÁ RAKOVICE
SAMUEL DAŇHEL BOROVCE
ELIÁŠ DURAČKA VESELÉ
TADEÁŠ DURAČKA VESELÉ
JÁN DRAHOVSKÝ VESELÉ
JÚLIUS DUGÁT VESELÉ
EMA HAZUCHOVÁ VESELÉ
ESTERA FOLTÁNOVÁ VESELÉ
REBEKA FOLTÁNOVÁ VESELÉ
PATRIK HORINA VESELÉ
DENIS HORNÁK VESELÉ
JAKUB CHOVANEC VESELÉ
EMMA KLÚČOVSKÁ VESELÉ
LUKÁŠ KONEČNÝ BOROVCE
DENIS KOŠUTA VESELÉ
MICHAL KOVÁR VESELÉ
TAMARA KOVÁROVÁ VESELÉ
TOMÁŠ LOVRANT RAKOVICE
KRISTÍNA MALÁKOVÁ
KRISTÍNA MICHÁLIKOVÁ VESELÉ – ŤAPKOVÉ
JAKUB MICHÁLIK VESELÉ
LUCIA REHANEKOVÁ VESELÉ
PATRÍCIA SANFTLEBENOVÁ VESELÉ
KLÁRA SÁMELOVÁ VESELÉ
DOMINIKA ŠIMOVÁ VESELÉ
SOFIA TALAJKOVÁ RAKOVICE
SAMUEL UHLÍK VESELÉ
DANIELA URBANOVSKÁ BOROVCE
EMA VALOVÁ VESELÉ
MICHAL VAVRO VESELÉ
MARTIN ZÁMEČNÍK VESELÉ

PODMIENKY PRÍPRAVY:
„Veriaci sa pevne pridŕžajú tejto sviatosti v pravom čase, rodičia, duchovní pastieri, predovšetkým farári sa majú starať, aby veriaci boli na jej prijatie riadne vyučení a v príhodnom čase k nej pristúpili“ (Cirkevný kódex, Kánon 890) Celá príprava bude trvať približne jeden rok, pričom spoločné stretnutia budú dvakrát do mesiaca v piatok večer alebo v sobotu dopoludnia okrem prázdnin. Po spoločnom stretnutí bude aj stretnutie v skupinách. Súčasťou prípravy bude mesačná sv. spoveď, účasť na birmovaneckých i nedeľných sv. omšiach, aktívna účasť na živote farnosti. Každý birmovanec bude mať viackrát osobný pohovor u kňaza. Birmovanec/nkyňa, ktorý/á vynechá z akéhokoľvek dôvodu dve katechézy, bude písať na témy z týchto katechéz písomnú prácu v rozsahu dvoch strán formátu A4. Ten, kto vynechá viac ako štyri stretnutia, bude mať buď samostatnú prípravu, alebo bude sviatosť birmovania pre neho odložená. Pripomínam aj účasť na nedeľných sv. omšiach, ktorá by mala byť niečím samozrejmým. Keďže to tak nie je u všetkých, bude od septembra táto zaznamenávaná podpisom birmovanca po sv. omši na výzvu kňaza. Ten, kto bez vážneho dôvodu do Vianoc vynechá viac ako štyri sv. omše, bude mu sviatosť birmovania odložená.