Birmovanci

SPOVEDNÉ ZRKADLO PODĽA YOUCAT

OBRAD BIRMOVANIA

NA CESTU

 

A Vytrvalostná elita  Erik BREŽÁK
A Vytrvalostná elita  Adam DURAČKA
A Vytrvalostná elita  Filip FABO
A Vytrvalostná elita  Ondrej KOVÁČ
A Vytrvalostná elita  Dominika MICHALKOVÁ
A Vytrvalostná elita  Dominika PÁNSKA
A Vytrvalostná elita  Sára SÁMELOVÁ
A Vytrvalostná elita  Jakub Július ŠMÝKAL
A Vytrvalostná elita  Júlia ŠTEFANIAKOVÁ
A Vytrvalostná elita  Nina VALOVÁ
A Vytrvalostná elita  Alžbeta VERČÍKOVÁ
A Vytrvalostná elita  Lenka VAVROVÁ
B MARVELS – zázraky  Radoslav BÁBIK
B Marvels – zázraky  Vanesa BOKOROVÁ
B Marvels – zázraky  Simon ČAVOJSKÝ
B Marvels – zázraky  Adam HORVÁTH
B Marvels – zázraky  Matej PORUBSKÝ
C Bez názvu  Matúš BERNÁT
C Bez názvu  Adam BARTOVIC
C Bez názvu  Sára HERCEGOVÁ
C Bez názvu  Petra HORNÁKOVÁ
C Bez názvu  Lívia JOACHIMSTHALOVÁ
C Bez názvu  Zuzana KUBÍKOVÁ
C Bez názvu  Jakub LOVRANT
C Bez názvu  Adrián ŠKVARNA

PODMIENKY PRÍPRAVY:
„Veriaci sa pevne pridŕžajú tejto sviatosti v pravom čase, rodičia, duchovní pastieri, predovšetkým farári sa majú starať, aby veriaci boli na jej prijatie riadne vyučení a v príhodnom čase k nej pristúpili“ (Cirkevný kódex, Kánon 890) Celá príprava bude trvať približne jeden rok, pričom spoločné stretnutia budú dvakrát do mesiaca v piatok večer alebo v sobotu dopoludnia okrem prázdnin. Po spoločnom stretnutí bude aj stretnutie v skupinách. Súčasťou prípravy bude mesačná sv. spoveď, účasť na birmovaneckých i nedeľných sv. omšiach, aktívna účasť na živote farnosti. Po polroku bude mať birmovanec osobný pohovor u kňaza. Birmovanec/nkyňa, ktorý/á vynechá z akéhokoľvek dôvodu dve katechézy, bude písať na témy z týchto katechéz písomnú prácu v rozsahu dvoch strán formátu A4. Ten, kto vynechá viac ako štyri stretnutia, bude mať buď samostatnú prípravu, alebo bude sviatosť birmovania pre neho odložená. Pripomínam aj účasť na nedeľných sv. omšiach, ktorá by mala byť niečím samozrejmým. Keďže to tak nie je u všetkých, bude od septembra táto zaznamenávaná podpisom birmovanca po sv. omši na výzvu kňaza. Ten, kto bez vážneho dôvodu do Vianoc vynechá viac ako štyri sv. omše, bude mu sviatosť birmovania odložená.