BIRMOVANCI

Pre ďalšie neformálne stretnutia sú vám k dispozícii priestory fary. Srdečne ste pozvaní. Stačí sa dopredu ohlásiť.

 

ABSOLVOVANÝ PROGRAM

Šestnáste stretnutie birmovancov

T15 Pätnáste stretnutie birmovancov

T14 Štrnáste stretnutie birmovancov

T13 Trináste stretnutie birmovancov

T12 Dvanáste stretnutie birmovancov

T11 Jedenáste stretnutie_6_5_2022

T10 Desiate birmovanecké stretnutie_22_04_2022

T9 Deviate birmovanecké stretnutie_8_04_2022_h

T8 Ôsme birmovanecké stretnutie_18_03_2022

T7 Siedme birmovanecké stretnutie_11.02.2022

Božský Bender ako boh_YouTube

BIRM_Y-PL_02

T6 Šieste birmovanecké stretnutie_14.1.2022

BIRM_Y-Prac_List_01

T5 Piate birmovanecké stretnutie_12.11.

T3 Tretia birmovanecká sv. omša 10.9.

T2 Druhá birmovanecká omša_O úcte k Panne Márii

T1 Prvá birmovanecká sv. omša_Úvod_Piatok_28_5

 

BIRMOVANCI

1. MAREK BÁBIK RAKOVICE
2. GREGOR BERNÁT VESELÉ
3. PATRIK BAŽÁNI RAKOVICE
4. TOBIÁŠ BEDNÁR RAKOVICE
5. KLÁRA MÁRIA BEDNÁROVÁ RAKOVICE
6. PAULÍNA BOOROVÁ VESELÉ
7. SIMONA BOOROVÁ VESELÉ
8. PATRIK BREŽÁK RAKOVICE
9. SOŇA BUBLÁVKOVÁ VESELÉ
10. EMA BUBLIŠOVÁ VESELÉ
11. ADRIANA ČELIGOVÁ RAKOVICE
12. SAMUEL DAŇHEL BOROVCE
13. ELIÁŠ DURAČKA VESELÉ
14. TADEÁŠ DURAČKA VESELÉ
15. JÁN DRAHOVSKÝ VESELÉ
16. JÚLIUS DUGÁT VESELÉ
17. MARTIN GLASNÁK BOROVCE
18. EMA HAZUCHOVÁ VESELÉ
19. ESTERA FOLTÁNOVÁ VESELÉ
20. REBEKA FOLTÁNOVÁ VESELÉ
21. PATRIK HORINA VESELÉ
22. DENIS HORNÁK VESELÉ
23. JAKUB CHOVANEC VESELÉ
24. EMMA KLÚČOVSKÁ VESELÉ
25. LUKÁŠ KONEČNÝ BOROVCE
26. DENIS KOŠUTA VESELÉ
27. MICHAL KOVÁR VESELÉ
28. TAMARA KOVÁROVÁ VESELÉ
29. TOMÁŠ LOVRANT RAKOVICE
30. KRISTÍNA MALÁKOVÁ BOROVCE
31. KRISTÍNA MICHÁLIKOVÁ VESELÉ – ŤAPKOVÉ
32. JAKUB MICHÁLIK VESELÉ
33. ZUZANA ANNA MRÁZOVÁ BOROVCE
34. LUCIA REHANEKOVÁ VESELÉ
35. PATRÍCIA SANFTLEBENOVÁ VESELÉ
36. KLÁRA SÁMELOVÁ VESELÉ
37. VIKTÓRIA SUROVČÍKOVÁ RAKOVICE
38. SOFIA TALAJKOVÁ RAKOVICE
39. SAMUEL UHLÍK VESELÉ
40. EMA VALOVÁ VESELÉ
41. MICHAL VAVRO VESELÉ
42. MICHAL VESELOVSKÝ VESELÉ
43. STANISLAV CHLEBANA
44. TERÉZIA VADÍKOVÁ

PODMIENKY PRÍPRAVY:
„Veriaci sa pevne pridŕžajú tejto sviatosti v pravom čase, rodičia, duchovní pastieri, predovšetkým farári sa majú starať, aby veriaci boli na jej prijatie riadne vyučení a v príhodnom čase k nej pristúpili“ (Cirkevný kódex, Kánon 890) Celá príprava bude trvať približne jeden rok, pričom spoločné stretnutia budú raz ( dvakrát ) do mesiaca v piatok večer alebo v sobotu dopoludnia okrem prázdnin. Po spoločnom stretnutí bude aj stretnutie v skupinách. Súčasťou prípravy bude mesačná sv. spoveď, účasť na birmovaneckých i nedeľných sv. omšiach, aktívna účasť na živote farnosti. Každý birmovanec bude mať viackrát osobný pohovor u kňaza. Birmovanec/nkyňa, ktorý/á vynechá z akéhokoľvek dôvodu dve katechézy, bude písať na témy z týchto katechéz písomnú prácu v rozsahu dvoch strán formátu A4. Ten, kto vynechá viac ako štyri stretnutia, bude mať buď samostatnú prípravu, alebo bude sviatosť birmovania pre neho odložená. Pripomínam aj účasť na nedeľných sv. omšiach, ktorá by mala byť niečím samozrejmým.

OBRAD BIRMOVANIA

SLOVO – PRÍHOVORY FARÁRA

BIRMOVANCI – BUDÚCNOSŤ FARNOSTI I BUDÚCNOSŤ CIRKVI

TURÍCE 2021 – HOMÍLIA

POMÔCKY – MATERIÁLY NA STIAHNUTIE

MODLITBA ODOVZDANIA

PRIHLÁŠKA

SPOVEDNÉ ZRKADLO PODĽA YOUCAT

NA CESTU