BIRMOVANCI

NAJBLIŽŠÍ PROGRAM

PÚŤ BIRMOVANCOV NA BUTKOV

Pozývam všetkých birmovancov v nedeľu 26. septembra 2021 mať spoločný čas pri putovaní do kameňolomu cementárne v Ladcoch, v ktorom sa na vrchole kopca Butkov nachádza okrem nádherných výhľadov na okolie aj Krížová cesta s jednotlivými zastaveniami, veľký Kríž, socha Panny Márie a početné kaplnky s relikviami mnohých svätých.

Odchod autobusu je z jednotlivých autobusových zastávok v nedeľu popoludní o 13:00 hod v smere od Dubovan. Predpokladaný návrat podvečer o 18:30. Nezabudni si zo sebou vziať občerstvenie, niečo pod zub, pršiplášť, športovú obuv, 4 € na cestu a pozitívnu náladu. Naše spoločné putovanie bude mať jednu veľkú výhodu – vďaka omši na Butkove, nemusíš túto nedeľu príliš skoro vstávať 🙂

Teší sa na Vás kňaz Peter

 

Stretnutie s kňazom na fare, osobný rozhovor podľa rozpisu. 

Spoločné birmovanecké stretnutie v kostole vo Veselom v piatok 8. októbra o 19.00 hod.

 

OSTATNÝ PROGRAM

NEDEĽNÁ SV. OMŠA

PRVOPIATKOVÁ SVÄTÁ SPOVEĎ (POZRI SI AJ OZNAMY)

Spoveď vo Veselom v stredu od 15:30 – 16:30 hod. a v Rakoviciach vo štvrtok od 16:00 – 17:00 hod.

K sv. omšiam sa nauč spievať tieto piesne:

ŽIVOT SVOJ TI ODOVZDÁM

TY MA NESIEŠ SÁM

VERNÝ BOH

TEXTY PIESNÍ
Chvály_1

 

STIAHNI SI „APKU“ A POZRI SI AJ FILM O JEŽIŠOVI (SK, CZ TITULKY) – budeš ho potrebovať k birmovaneckým stretnutiam v skupinke.

VYVOLENÝ (ANDROID verzia)

VYVOLENÝ (APPLE verzia)

 

BIRMOVANECKÉ SV. OMŠE UŽ SLÚŽENÉ

Tretia birmovanecká sv. omša 10.9.

Druhá birmovanecká omša_O úcte k Panne Márii

Prvá birmovanecká sv. omša_Piatok_28_5

 

PODMIENKY K PRIJATIU SVIATOSTI

Účasť na nedeľných sv. omšiach, sv. omšiach v prikázaný sviatok a pravidelná mesačná sv. spoveď (v dolnej časti tejto stránky nájdeš Spovedné zrkadlo na spytovanie svedomia), rovnako aj účasť na spoločnom programe pre birmovancov.

SVÂTÁ SPOVEĎ – pred každou svätou omšou a zvlášť v prvopiatkovom týždni v určených časoch

Po dohode s Borovským pánom farárom môžu pristúpiť k sviatosti birmovania vo farnosti Veselé všetci záujemcovia počnúc terajším siedmym ročníkom ZŠ (od budúceho školského roka ôsmaci) a vyššie ročníky, bývajúci vo farnosti Veselé, alebo aj bývajúci vo farnosti Borovce. Podmienkou začatia prípravy je prihlásenie sa vo farnosti Veselé (28. 5. 2021), podanie riadne vyplnenej prihlášky, absolvovanie celej prípravy pre kandidátov z Veselého a Rakovíc vo farnosti Veselé a kandidátov z Boroviec vo farnosti Borovce (bude ich pripravovať Borovský pán farár). Po skončení prípravy a dohode s pánom arcibiskupom (ABÚ) na termíne prijatia sviatosti birmovania môžu všetci prihlásení a pripravení prijať túto sviatosť vo Veselom (pravdepodobný termín je jeseň 2022).

 

SLOVO – PRÍHOVORY FARÁRA

BIRMOVANCI – BUDÚCNOSŤ FARNOSTI I BUDÚCNOSŤ CIRKVI

TURÍCE 2021 – HOMÍLIA

 

POMÔCKY – MATERIÁLY NA STIAHNUTIE

MODLITBA ODOVZDANIA

PRIHLÁŠKA

SPOVEDNÉ ZRKADLO PODĽA YOUCAT

OBRAD BIRMOVANIA

NA CESTU

 

ZAPÍSANÍ BIRMOVANCI

Ten birmovanec, ktorý nemá svoju prihlášku v poriadku, má za svojím bydliskom hviezdičku/dve hviezdičky/: „*“

Birmovanec, ktorý nebol na stretnutí s kňazom: „N“

MAREK BÁBIK RAKOVICE  N
GREGOR BERNÁT VESELÉ * N
PATRIK BAŽÁNI RAKOVICE *
TOBIÁŠ BEDNÁR RAKOVICE *
KLÁRA MÁRIA BEDNÁROVÁ RAKOVICE **
PAULÍNA BOOROVÁ VESELÉ
SIMONA BOOROVÁ VESELÉ
PATRIK BREŽÁK RAKOVICE N
SOŇA BUBLÁVKOVÁ VESELÉ
EMA BUBLIŠOVÁ VESELÉ
ADRIANA ČELIGOVÁ RAKOVICE * N
SAMUEL DAŇHEL BOROVCE *
ELIÁŠ DURAČKA VESELÉ N
TADEÁŠ DURAČKA VESELÉ N
JÁN DRAHOVSKÝ VESELÉ N
JÚLIUS DUGÁT VESELÉ 25.september 13:00 – 13:20
MARTIN GLASNÁK BOROVCE ** 13:20 – 13:40
EMA HAZUCHOVÁ VESELÉ 13:40 – 14:00
ESTERA FOLTÁNOVÁ VESELÉ 14:00 – 14:20
REBEKA FOLTÁNOVÁ VESELÉ 14:20 – 14:40
PATRIK HORINA VESELÉ 14:40 – 15:00
DENIS HORNÁK VESELÉ 15:00 – 15:20
JAKUB CHOVANEC VESELÉ 15:20 – 15:40
EMMA KLÚČOVSKÁ VESELÉ 15:40 – 16:00
LUKÁŠ KONEČNÝ BOROVCE 16:00 – 16:20
DENIS KOŠUTA VESELÉ 16:20 – 16:40
MICHAL KOVÁR VESELÉ ** 16:40 – 17:00
TAMARA KOVÁROVÁ VESELÉ 17:00 – 17:20
TOMÁŠ LOVRANT RAKOVICE ** 17:20 – 17:40
KRISTÍNA MALÁKOVÁ BOROVCE 17:40 – 18:00
KRISTÍNA MICHÁLIKOVÁ VESELÉ – ŤAPKOVÉ *
JAKUB MICHÁLIK VESELÉ *
ZUZANA ANNA MRÁZOVÁ BOROVCE
LUCIA REHANEKOVÁ VESELÉ
PATRÍCIA SANFTLEBENOVÁ VESELÉ
KLÁRA SÁMELOVÁ VESELÉ *
VIKTÓRIA SUROVČÍKOVÁ RAKOVICE
DOMINIKA ŠIMOVÁ VESELÉ
SOFIA TALAJKOVÁ RAKOVICE
SAMUEL UHLÍK VESELÉ
DANIELA URBANOVSKÁ BOROVCE **
EMA VALOVÁ VESELÉ
MICHAL VAVRO VESELÉ
MICHAL VESELOVSKÝ VESELÉ
MARTIN ZÁMEČNÍK VESELÉ **

PODMIENKY PRÍPRAVY:
„Veriaci sa pevne pridŕžajú tejto sviatosti v pravom čase, rodičia, duchovní pastieri, predovšetkým farári sa majú starať, aby veriaci boli na jej prijatie riadne vyučení a v príhodnom čase k nej pristúpili“ (Cirkevný kódex, Kánon 890) Celá príprava bude trvať približne jeden rok, pričom spoločné stretnutia budú dvakrát do mesiaca v piatok večer alebo v sobotu dopoludnia okrem prázdnin. Po spoločnom stretnutí bude aj stretnutie v skupinách. Súčasťou prípravy bude mesačná sv. spoveď, účasť na birmovaneckých i nedeľných sv. omšiach, aktívna účasť na živote farnosti. Každý birmovanec bude mať viackrát osobný pohovor u kňaza. Birmovanec/nkyňa, ktorý/á vynechá z akéhokoľvek dôvodu dve katechézy, bude písať na témy z týchto katechéz písomnú prácu v rozsahu dvoch strán formátu A4. Ten, kto vynechá viac ako štyri stretnutia, bude mať buď samostatnú prípravu, alebo bude sviatosť birmovania pre neho odložená. Pripomínam aj účasť na nedeľných sv. omšiach, ktorá by mala byť niečím samozrejmým. Keďže to tak nie je u všetkých, bude od septembra táto zaznamenávaná podpisom birmovanca po sv. omši na výzvu kňaza. Ten, kto bez vážneho dôvodu do Vianoc vynechá viac ako štyri sv. omše, bude mu sviatosť birmovania odložená.