Birmovanci

EVANJELIZÁCIA – Birmovanci – budúcnosť farnosti

Zjednodušene by sa mohlo povedať: „Aká je dnešná mládež, taká bude o 10 – 20 rokov aj naša spoločnosť“. A platí to aj v duchovnej oblasti, oblasti kresťanskej viery. V čase, keď sa kresťania (niekedy aj ľahkovážne) vzdávajú svojho miesta v spoločnosti a stále viac sme ako Komunita vytláčaní a riadení nie kresťanskými skupinami, ktoré chcú diktovať voľný spôsob života všetkým; je dôležité, aby sme všemožne podporovali rast Novej generácie, ktorá si dokáže svoje presvedčenie a hodnoty ubrániť aj v budúcom svete.

Verím, že aj Vám, milí rodičia, záleží nielen na úspešnej budúcnosti Vašich detí na zemi, ale aj na ich požehnanom večnom živote.
Buďte požehnaní, Peter Kuljaček, farár

SPOVEDNÉ ZRKADLO PODĽA YOUCAT

OBRAD BIRMOVANIA

NA CESTU

 

PODMIENKY PRÍPRAVY:
„Veriaci sa pevne pridŕžajú tejto sviatosti v pravom čase, rodičia, duchovní pastieri, predovšetkým farári sa majú starať, aby veriaci boli na jej prijatie riadne vyučení a v príhodnom čase k nej pristúpili“ (Cirkevný kódex, Kánon 890) Celá príprava bude trvať približne jeden rok, pričom spoločné stretnutia budú dvakrát do mesiaca v piatok večer alebo v sobotu dopoludnia okrem prázdnin. Po spoločnom stretnutí bude aj stretnutie v skupinách. Súčasťou prípravy bude mesačná sv. spoveď, účasť na birmovaneckých i nedeľných sv. omšiach, aktívna účasť na živote farnosti. Po polroku bude mať birmovanec osobný pohovor u kňaza. Birmovanec/nkyňa, ktorý/á vynechá z akéhokoľvek dôvodu dve katechézy, bude písať na témy z týchto katechéz písomnú prácu v rozsahu dvoch strán formátu A4. Ten, kto vynechá viac ako štyri stretnutia, bude mať buď samostatnú prípravu, alebo bude sviatosť birmovania pre neho odložená. Pripomínam aj účasť na nedeľných sv. omšiach, ktorá by mala byť niečím samozrejmým. Keďže to tak nie je u všetkých, bude od septembra táto zaznamenávaná podpisom birmovanca po sv. omši na výzvu kňaza. Ten, kto bez vážneho dôvodu do Vianoc vynechá viac ako štyri sv. omše, bude mu sviatosť birmovania odložená.