BIRMOVANCI

NAJBLIŽŠÍ PROGRAM

Najbližšie spoločné stretnutie bude 10. decembra 2021 o 19:00 hod. Vzhľadom k pandemickej situácii mladí z inej farnosti nebudú môcť prísť, budeme mať toto stretnutie online prostredníctvom kanála YouTube. Kto by mal technický problém, nech sa mi ozve, poskytnem mu materiály v tlačenej podobe.

Dávam vám do pozornosti aj jednu skvelú akciu Štvrté Národné stretnutie mládeže T22 v Trenčíne, ktoré sa uskutoční v dňoch 28. – 31. 7. 2022. Duchovná príprava nesie názov Výšiny. Myšlienka názvu úzko súvisí s ústrednou témou SDM v Lisabone 2023 – Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa. Viac informácii nájdeš na webovej stránke podujatia: Národné stretnutie mládeže T22

Viac info o Godzone tour 2021 nájdeš na tomto odkaze:  GODZONE

 

OSTATNÉ AKTUALITY

Stretnutie s kňazom na fare, osobný rozhovor – tí, ktorí stále neboli na fare – dohodnite si termín s kňazom!!!

Tí, ktorí neboli na predposlednom spoločnom stretnutí, alebo odišli z neho pred stretnutím v skupinkách, nech si stiahnu apku „The Chosen“, potom pozrú 4. diel z prvej série filmu a písomne vypracujú tieto úlohy:

1. Napíš niečo o filme The Chosen, čo si si našiel na internete.

2. Ktoré evanjeliové postavy účinkovali v tomto príbehu a o aký príbeh z Ježišovho života išlo?

3. Napíš, k čomu osobnému ťa pohnula táto epizóda filmu.

4. Utvor zo zhliadnutého príbehu telegram – tak aby bol výstižný, krátky a vtipný. Hlavnú pointu môžeš aj nakresliť.

 

PRAVIDELNÝ PROGRAM

NEDEĽNÁ SV. OMŠA

PRVOPIATKOVÁ SVÄTÁ SPOVEĎ (POZRI SI AJ OZNAMY)

Spoveď vo Veselom v stredu od 15:00 – 17:0 hod. a v Rakoviciach v piatok od 15:00 – 16:00 hod.

K sv. omšiam sa nauč spievať tieto piesne:

ŽIVOT SVOJ TI ODOVZDÁM

TY MA NESIEŠ SÁM

VERNÝ BOH

TEXTY PIESNÍ
Chvály_1

STIAHNI SI „APKU“ A POZRI SI AJ FILM O JEŽIŠOVI (SK, CZ TITULKY) – budeš ho potrebovať k birmovaneckým stretnutiam v skupinke.

VYVOLENÝ (ANDROID verzia)

VYVOLENÝ (APPLE verzia)

ABSOLVOVANÝ PROGRAM + BIRMOVANECKÉ SV. OMŠE UŽ SLÚŽENÉ

Piate birmovanecké stretnutie_12.11.

BUTKOV_FUN

Tretia birmovanecká sv. omša 10.9.

Druhá birmovanecká omša_O úcte k Panne Márii

Prvá birmovanecká sv. omša_Piatok_28_5

PODMIENKY K PRIJATIU SVIATOSTI

Účasť na nedeľných sv. omšiach, sv. omšiach v prikázaný sviatok a pravidelná mesačná sv. spoveď (v dolnej časti tejto stránky nájdeš Spovedné zrkadlo na spytovanie svedomia), rovnako aj účasť na spoločnom programe pre birmovancov.

SVÂTÁ SPOVEĎ – pred každou svätou omšou a zvlášť v prvopiatkovom týždni v určených časoch

Po dohode s Borovským pánom farárom môžu pristúpiť k sviatosti birmovania vo farnosti Veselé všetci záujemcovia počnúc terajším siedmym ročníkom ZŠ (od budúceho školského roka ôsmaci) a vyššie ročníky, bývajúci vo farnosti Veselé, alebo aj bývajúci vo farnosti Borovce. Podmienkou začatia prípravy je prihlásenie sa vo farnosti Veselé (28. 5. 2021), podanie riadne vyplnenej prihlášky, absolvovanie celej prípravy pre kandidátov z Veselého a Rakovíc vo farnosti Veselé a kandidátov z Boroviec vo farnosti Borovce (bude ich pripravovať Borovský pán farár). Po skončení prípravy a dohode s pánom arcibiskupom (ABÚ) na termíne prijatia sviatosti birmovania môžu všetci prihlásení a pripravení prijať túto sviatosť vo Veselom (pravdepodobný termín je jeseň 2022).

 

SLOVO – PRÍHOVORY FARÁRA

BIRMOVANCI – BUDÚCNOSŤ FARNOSTI I BUDÚCNOSŤ CIRKVI

TURÍCE 2021 – HOMÍLIA

POMÔCKY – MATERIÁLY NA STIAHNUTIE

MODLITBA ODOVZDANIA

PRIHLÁŠKA

SPOVEDNÉ ZRKADLO PODĽA YOUCAT

OBRAD BIRMOVANIA

NA CESTU

ZAPÍSANÍ BIRMOVANCI

Ten birmovanec, ktorý nemá svoju prihlášku v poriadku, má za svojím bydliskom hviezdičku/dve hviezdičky/: „*“

Birmovanec, ktorý nebol na stretnutí s kňazom: „N“

MAREK BÁBIK RAKOVICE  N
GREGOR BERNÁT VESELÉ * N
PATRIK BAŽÁNI RAKOVICE *
TOBIÁŠ BEDNÁR RAKOVICE *
KLÁRA MÁRIA BEDNÁROVÁ RAKOVICE **
PAULÍNA BOOROVÁ VESELÉ
SIMONA BOOROVÁ VESELÉ
PATRIK BREŽÁK RAKOVICE
SOŇA BUBLÁVKOVÁ VESELÉ
EMA BUBLIŠOVÁ VESELÉ
ADRIANA ČELIGOVÁ RAKOVICE *
SAMUEL DAŇHEL BOROVCE *
ELIÁŠ DURAČKA VESELÉ
TADEÁŠ DURAČKA VESELÉ
JÁN DRAHOVSKÝ VESELÉ
JÚLIUS DUGÁT VESELÉ
MARTIN GLASNÁK BOROVCE
EMA HAZUCHOVÁ VESELÉ
ESTERA FOLTÁNOVÁ VESELÉ
REBEKA FOLTÁNOVÁ VESELÉ
PATRIK HORINA VESELÉ
DENIS HORNÁK VESELÉ
JAKUB CHOVANEC VESELÉ
EMMA KLÚČOVSKÁ VESELÉ
LUKÁŠ KONEČNÝ BOROVCE N
DENIS KOŠUTA VESELÉ
MICHAL KOVÁR VESELÉ **
TAMARA KOVÁROVÁ VESELÉ
TOMÁŠ LOVRANT RAKOVICE **
KRISTÍNA MALÁKOVÁ BOROVCE
KRISTÍNA MICHÁLIKOVÁ VESELÉ – ŤAPKOVÉ *
JAKUB MICHÁLIK VESELÉ * N
ZUZANA ANNA MRÁZOVÁ BOROVCE N
LUCIA REHANEKOVÁ VESELÉ
PATRÍCIA SANFTLEBENOVÁ VESELÉ N
KLÁRA SÁMELOVÁ VESELÉ * N
VIKTÓRIA SUROVČÍKOVÁ RAKOVICE N
DOMINIKA ŠIMOVÁ VESELÉ N
SOFIA TALAJKOVÁ RAKOVICE N
SAMUEL UHLÍK VESELÉ N
DANIELA URBANOVSKÁ BOROVCE ** N
EMA VALOVÁ VESELÉ
MICHAL VAVRO VESELÉ
MICHAL VESELOVSKÝ VESELÉ
MARTIN ZÁMEČNÍK VESELÉ ** N

PODMIENKY PRÍPRAVY:
„Veriaci sa pevne pridŕžajú tejto sviatosti v pravom čase, rodičia, duchovní pastieri, predovšetkým farári sa majú starať, aby veriaci boli na jej prijatie riadne vyučení a v príhodnom čase k nej pristúpili“ (Cirkevný kódex, Kánon 890) Celá príprava bude trvať približne jeden rok, pričom spoločné stretnutia budú raz ( dvakrát ) do mesiaca v piatok večer alebo v sobotu dopoludnia okrem prázdnin. Po spoločnom stretnutí bude aj stretnutie v skupinách. Súčasťou prípravy bude mesačná sv. spoveď, účasť na birmovaneckých i nedeľných sv. omšiach, aktívna účasť na živote farnosti. Každý birmovanec bude mať viackrát osobný pohovor u kňaza. Birmovanec/nkyňa, ktorý/á vynechá z akéhokoľvek dôvodu dve katechézy, bude písať na témy z týchto katechéz písomnú prácu v rozsahu dvoch strán formátu A4. Ten, kto vynechá viac ako štyri stretnutia, bude mať buď samostatnú prípravu, alebo bude sviatosť birmovania pre neho odložená. Pripomínam aj účasť na nedeľných sv. omšiach, ktorá by mala byť niečím samozrejmým. Keďže to tak nie je u všetkých, bude od septembra táto zaznamenávaná podpisom birmovanca po sv. omši na výzvu kňaza. Ten, kto bez vážneho dôvodu do Vianoc vynechá viac ako štyri sv. omše, bude mu sviatosť birmovania odložená.