BIRMOVANCI

NAJBLIŽŠÍ PROGRAM

Spoločné stretnutie bude 20. mája 2022 o 19:00 hod svätá omša v kostole vo Veselom, potom katechéza a stretká na fare.

ONLINE PRENOS
Dvanáste stretnutie birmovancov_katechéza_20._5._2022_o_19:00_hod

SVÄTÁ SPOVEĎ

RAKOVICE – štvrtok od 16:00 – 17:00 hod
VESELÉ – piatok od 15:30 – 17:00 hod

Dávam vám do pozornosti aj jednu super akciu, ktorá bude pre každého birmovanca záväzná/povinná/: Štvrté Národné stretnutie mládeže T22 v Trenčíne, ktoré sa uskutoční v dňoch 28. – 31. 7. 2022. Duchovná príprava nesie názov Výšiny. Myšlienka názvu úzko súvisí s ústrednou témou SDM v Lisabone 2023 – Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa. Viac informácii nájdeš na webovej stránke podujatia: Národné stretnutie mládeže T22

Prvopiatková svätá spoveď:

Rakovice – štvrtok  od 15:00 – 16:00

Veselé – piatok od 16:00 – 17:00

OSTATNÉ AKTUALITY

Stretnutie s kňazom na fare, osobný rozhovor – tí, ktorí stále neboli na fare – dohodnite si termín s kňazom!!!

NEDEĽNÁ SV. OMŠA

PRVOPIATKOVÁ SVÄTÁ SPOVEĎ (POZRI SI AJ OZNAMY)

K sv. omšiam sa nauč spievať tieto piesne:

ŽIVOT SVOJ TI ODOVZDÁM

TY MA NESIEŠ SÁM

VERNÝ BOH

TEXTY PIESNÍ
Chvály_1

 

STIAHNI SI „APKU“ A POZRI SI AJ FILM O JEŽIŠOVI (SK, CZ TITULKY) – budeš ho potrebovať k birmovaneckým stretnutiam v skupinke.

VYVOLENÝ (ANDROID verzia)

VYVOLENÝ (APPLE verzia)

 

ABSOLVOVANÝ PROGRAM + BIRMOVANECKÉ SV. OMŠE UŽ SLÚŽENÉ

Jedenáste stretnutie_6_5_2022

Desiate birmovanecké stretnutie_22_04_2022

Deviate birmovanecké stretnutie_8_04_2022_h

Ôsme birmovanecké stretnutie_18_03_2022

Siedme birmovanecké stretnutie_11.02.2022

Božský Bender ako boh_YouTube

BIRM_Y-PL_02

Šieste birmovanecké stretnutie_14.1.2022

BIRM_Y-Prac_List_01

Piate birmovanecké stretnutie_12.11.

Tretia birmovanecká sv. omša 10.9.

Druhá birmovanecká omša_O úcte k Panne Márii

Prvá birmovanecká sv. omša_Piatok_28_5

 

PODMIENKY K PRIJATIU SVIATOSTI

Účasť na nedeľných sv. omšiach, sv. omšiach v prikázaný sviatok a pravidelná mesačná sv. spoveď (v dolnej časti tejto stránky nájdeš Spovedné zrkadlo na spytovanie svedomia), rovnako aj účasť na spoločnom programe pre birmovancov.

SVÂTÁ SPOVEĎ – pred každou svätou omšou a zvlášť v prvopiatkovom týždni v určených časoch

Po dohode s Borovským pánom farárom môžu pristúpiť k sviatosti birmovania vo farnosti Veselé všetci záujemcovia počnúc terajším siedmym ročníkom ZŠ (od budúceho školského roka ôsmaci) a vyššie ročníky, bývajúci vo farnosti Veselé, alebo aj bývajúci vo farnosti Borovce. Podmienkou začatia prípravy je prihlásenie sa vo farnosti Veselé (28. 5. 2021), podanie riadne vyplnenej prihlášky, absolvovanie celej prípravy pre kandidátov z Veselého a Rakovíc vo farnosti Veselé a kandidátov z Boroviec vo farnosti Borovce (bude ich pripravovať Borovský pán farár). Po skončení prípravy a dohode s pánom arcibiskupom (ABÚ) na termíne prijatia sviatosti birmovania môžu všetci prihlásení a pripravení prijať túto sviatosť vo Veselom (pravdepodobný termín je jeseň 2022).

 

SLOVO – PRÍHOVORY FARÁRA

BIRMOVANCI – BUDÚCNOSŤ FARNOSTI I BUDÚCNOSŤ CIRKVI

TURÍCE 2021 – HOMÍLIA

POMÔCKY – MATERIÁLY NA STIAHNUTIE

MODLITBA ODOVZDANIA

PRIHLÁŠKA

SPOVEDNÉ ZRKADLO PODĽA YOUCAT

OBRAD BIRMOVANIA

NA CESTU

ZAPÍSANÍ BIRMOVANCI

Ten birmovanec, ktorý nemá svoju prihlášku v poriadku, má za svojím bydliskom hviezdičku/dve hviezdičky/: „*“

Birmovanec, ktorý nebol na stretnutí s kňazom: „N“ – bude mať termín 22. 1. 2022

MAREK BÁBIK RAKOVICE  10:00 – 10:20 4
GREGOR BERNÁT VESELÉ * 3
PATRIK BAŽÁNI RAKOVICE * 2
TOBIÁŠ BEDNÁR RAKOVICE * 2
KLÁRA MÁRIA BEDNÁROVÁ RAKOVICE ** 4
PAULÍNA BOOROVÁ VESELÉ 4
SIMONA BOOROVÁ VESELÉ 2
PATRIK BREŽÁK RAKOVICE 1
SOŇA BUBLÁVKOVÁ VESELÉ 1
EMA BUBLIŠOVÁ VESELÉ 3
ADRIANA ČELIGOVÁ RAKOVICE * 1
SAMUEL DAŇHEL BOROVCE * 4
ELIÁŠ DURAČKA VESELÉ 1
TADEÁŠ DURAČKA VESELÉ 2
JÁN DRAHOVSKÝ VESELÉ 3
JÚLIUS DUGÁT VESELÉ
MARTIN GLASNÁK BOROVCE
EMA HAZUCHOVÁ VESELÉ 4
ESTERA FOLTÁNOVÁ VESELÉ 3
REBEKA FOLTÁNOVÁ VESELÉ 4
PATRIK HORINA VESELÉ 1
DENIS HORNÁK VESELÉ 4
JAKUB CHOVANEC VESELÉ 4
EMMA KLÚČOVSKÁ VESELÉ 4
LUKÁŠ KONEČNÝ BOROVCE 10:40 – 11:00 2
DENIS KOŠUTA VESELÉ 4
MICHAL KOVÁR VESELÉ ** 1
TAMARA KOVÁROVÁ VESELÉ 3
TOMÁŠ LOVRANT RAKOVICE ** 4
KRISTÍNA MALÁKOVÁ BOROVCE
KRISTÍNA MICHÁLIKOVÁ VESELÉ – ŤAPKOVÉ * 3
JAKUB MICHÁLIK VESELÉ * 2
ZUZANA ANNA MRÁZOVÁ BOROVCE 11:20 – 11:40 2
LUCIA REHANEKOVÁ VESELÉ 1
PATRÍCIA SANFTLEBENOVÁ VESELÉ 11:40 – 12:00 2
KLÁRA SÁMELOVÁ VESELÉ * 1
VIKTÓRIA SUROVČÍKOVÁ RAKOVICE 13:20 – 13:40
DOMINIKA ŠIMOVÁ VESELÉ 13:40 – 14:00
SOFIA TALAJKOVÁ RAKOVICE 14:00 – 14:20
SAMUEL UHLÍK VESELÉ 14:20 – 14:40 2
DANIELA URBANOVSKÁ BOROVCE ** 14:40 – 15:00
EMA VALOVÁ VESELÉ 3
MICHAL VAVRO VESELÉ 2
MICHAL VESELOVSKÝ VESELÉ 2
MARTIN ZÁMEČNÍK VESELÉ ** 15:00 – 15:20

PODMIENKY PRÍPRAVY:
„Veriaci sa pevne pridŕžajú tejto sviatosti v pravom čase, rodičia, duchovní pastieri, predovšetkým farári sa majú starať, aby veriaci boli na jej prijatie riadne vyučení a v príhodnom čase k nej pristúpili“ (Cirkevný kódex, Kánon 890) Celá príprava bude trvať približne jeden rok, pričom spoločné stretnutia budú raz ( dvakrát ) do mesiaca v piatok večer alebo v sobotu dopoludnia okrem prázdnin. Po spoločnom stretnutí bude aj stretnutie v skupinách. Súčasťou prípravy bude mesačná sv. spoveď, účasť na birmovaneckých i nedeľných sv. omšiach, aktívna účasť na živote farnosti. Každý birmovanec bude mať viackrát osobný pohovor u kňaza. Birmovanec/nkyňa, ktorý/á vynechá z akéhokoľvek dôvodu dve katechézy, bude písať na témy z týchto katechéz písomnú prácu v rozsahu dvoch strán formátu A4. Ten, kto vynechá viac ako štyri stretnutia, bude mať buď samostatnú prípravu, alebo bude sviatosť birmovania pre neho odložená. Pripomínam aj účasť na nedeľných sv. omšiach, ktorá by mala byť niečím samozrejmým. Keďže to tak nie je u všetkých, bude od septembra táto zaznamenávaná podpisom birmovanca po sv. omši na výzvu kňaza. Ten, kto bez vážneho dôvodu do Vianoc vynechá viac ako štyri sv. omše, bude mu sviatosť birmovania odložená.