Veselské hody 2016 – v Galérii aj fotografie

Drahí návštevníci našej webovej stránky. V živote sú osobné i spoločné míľniky, pri ktorých si uvedomujeme neúprosné plynutie času. Takým spoločným míľnikom sú aj Farské hody. Už samotný názov napovedá, že to má byť predovšetkým sviatok farníkov, ku ktorým sa spontánne pridávajú aj ostatní obyvatelia obcí Veselé a Rakovice. Keďže podstata a dôvod osláv sú „duchovné“, také by malo byť aj vonkajšie slávenie tých, ktorí sa hlásime ku katolíckej cirkvi a patrónovi farského kostola – sv. Bartolomejovi, apoštolovi. Nemala by to byť iba súkromná záležitosť jednotlivých rodov a rodín, ale aj vec verejná (res publica), aby sme navonok demonštrovali vernosť kresťanským hodnotám, súdržnosť a vzájomnú prajnosť. Prvým takýmto znamením by mala byť samozrejmá účasť na nedeľnej sv. omši o 10.30, dôstojné a slávnostné oblečenie, áno, aj v krojoch, na ktoré môžete byť hrdí, krátke zastavenie po sv. omši, sprevádzané srdečným rozhovorom, občerstvením od farských gazdiniek a vďaka Obecnému úradu aj popoludňajšie vystúpenie dychovej hudby Veselanka v nedeľu od 15.00. Nepremárnime vzácnu príležitosť byť trochu viac spolu vo sviatočnej atmosfére.

To Vám praje Peter Kuljaček, farár