Rafael 2016

Aj tento rok sa vo Veselom v poslednú májovú sobotu (28.5.) uskutočnila tradičná akcia „Zraz motorkárov Rafael 2016“. Súčasťou programu bola aj tradičná svätá omša o 12.30.h spojená s požehnaním motoriek a motorkárov, pri ktorej nás svojimi slovami a svedectvom povzbudil bývalý pán farár Karol Schönwiesner, aby sme sa na našich cestách cítili bezpečne, chránení všetkými nebeskými mocnosťami a silami. Po príjemnom posedení pri dobrom guláši, občerstvení a hudbe, ktoré pripravil Obecný úrad Veselé nasledovala tradičná spanilá jazda.

Ďakujem všetkým za vašu nezištnú ochotu a pomoc pri príprave a priebehu akcie. Dúfam, že o rok sa opäť zdraví stretneme.