Deti, rodičia – farnosť

Vítam vás drahí rodičia, prijmite niekoľko informácií zo života v našej farnosti:

Každú poslednú nedeľu v mesiaci býva v našom farskom kostole (vo Veselom) o 10:30 detská sv. omša, na ktorú sú pozvaní všetci mladí srdcom. Pozvaní ste aj k aktívnemu prežívaniu sv. omše – spev, hra na hudobný nástroj, miništrovanie, čítanie …

Tiež niekoľko užitočných linkov:

https://www.digitalnirodicia.sk/
https://erko.sk/
https://misijnediela.sk/vyzva-na-zapojenie-sa-do-misijneho-diela-deti/