Deti, rodičia – aktivity vo farnosti

Vítam vás drahí rodičia, prijmite niekoľko informácií zo života v našej farnosti:

Najbližšia DETSKÁ SV.OMŠA – bude v nedeľu 30. júna 2024 o 10:30 vo Veselom. Všetci ste srdečne pozvaní. Hodinu pred sv. omšou je nácvik piesní na fare, na ktorý ste pozvaní mamičkami detí.

Každú poslednú nedeľu v mesiaci (pokiaľ nie je vyhlásené inak) býva v našom farskom kostole (vo Veselom) o 10:30 detská sv. omša, na ktorú sú pozvaní všetci mladí srdcom.

Pozvaní ste aj k aktívnemu prežívaniu sv. omše – spev, hra na hudobný nástroj, miništrovanie, čítanie … 🙂

Tiež niekoľko užitočných linkov:

https://erko.sk/
https://www.digitalnirodicia.sk/
https://misijnediela.sk/vyzva-na-zapojenie-sa-do-misijneho-diela-deti/
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže/