PRVOPRIJÍMAJÚCI

Milí rodičia a milé deti,

slávnosť 1. sv. prijímania v roku 2021 z dôvodu pandémie koronavírusu bude najskôr v mesiaci jún, buď v sobotu 19., alebo v nedeľu 20. júna.

(Niektorým to nevyhovuje, ozvite sa, prípadne sa dohodnite rodičia medzi sebou. Kvôli pandémii môžu byť obmedzené aj počty v kostole, preto stojí za zváženie aj septembrový termín.)

 

AKTUÁLNE

DRUHÁ DETSKÁ SV. OMŠA_ZÁZNAM

PRVÁ DETSKÁ SV. OMŠA_ZÁZNAM

Piesne k druhej detskej sv omši na stiahnutie: II_Detska_sv_omša_piesne

Piesne k prvej detskej sv omši na stiahnutie: Piesne_Detska sv. omša_I

Cesta viery_Spytovanie svedomia

Spovedné_zrkadlo

 

PRIEBEH PRÍPRAVY

Vzhľadom na komplikovanosť situácie budú prvé katechézy prebiehať formou online – prostredníctvom videozáznamu na YouTube, kde bude na konci každej témy konkrétna úloha, aby ste mohli potvrdiť, že ste tému videli a pochopili jej obsah. Jednotlivé videá, prípadne prezentácie, budú postupne uverejňované na tejto stránke, buď formou linku, alebo aj konkrétneho materiálu k stiahnutiu.

Vypracované úlohy mi budete môcť buď vhodiť do poštovej schránky na fare, alebo poslať na Elektronickú adresu:  fara.vesele@gmail.com Na túto adresu môžete smerovať aj Vaše poznámky, návrhy, ako túto prípravu vylepšiť. Ďakujem za každý Váš podnet.

Po Veľkej noci, v sobotu 17. apríla, bude na fare prvé individuálne preskúšanie detí zo základných modlitieb (aj Verím v Boha a Desať Božích prikázaní) a z priebehu Svätej spovede.

Potom sa budeme snáď môcť stretnúť aj osobne.

Na tomto mieste je prihláškaPRIHLASKA

ktorú si môžete stiahnuť, vytlačiť a presne vypísať. Ak Vaše dieťa bolo pokrstené v inej farnosti ako Veselé, buď na túto farnosť vy túto prihlášku pošlete klasickou poštou, alebo ju tam pošlem priamo ja. Vzhľadom k lockdownu tam nemusíte vôbec cestovať.

Tí, ktorí ste Vaše dieťa nenašli v tomto zozname, obratom mi prosím pošlite vyplnenú prihlášku (ktorú si môžete stiahnuť vyššie)

PRIHLÁSENÉ DETI + čas preskúšania v sobotu 17. apríla 2021

Bečka Dominik – 9:00
Drobný Patrik  – 9:10
Duračka Samuel – 9:20
Hochel Dávid – 9:30
Holecová Ela – 9:40
Koleno Matej – 9:50
Lučanská Timea – 10:00
Manák Jakub – 10:10
Marek Matúš – 10:20
Marienčíková Magdaléna – 10:30
Záhorcová Viktória – 10:40
Zigo Damian – 10:50
Zigo Vladimír – 11:00