1. sväté prijímanie

27. mája 2018 o 10.30 bola v Rakoviciach Slávnosť 1. sv. prijímania, pri ktorej prvýkrát prijalo Sviatostného Pána Ježiša jedenásť detí.

 

Michal Adamčík
Mária Bažániová
Lea Emma Bernátová
Melissa Bokorová
Tereza Burdová
Veronika Čeligová
Matúš Daňhel
Eliška Hudcovičová
Richard Koleno
Kristián Kováč
Vanessa Talajková