PRVOPRIJÍMAJÚCI

Slávnosť 1. sv. prijímania bude v roku 2019 v nedeľu 2. júna o 10:00 hod vo farskom kostole vo Veselom.

Termíny našich spoločných stretnutí:

26. 4. 2019
10. 5. 2019
24. 5. 2019
31. 5. 2019
1. 6. 2019 PRVÁ SVÄTÁ SPOVEĎ
2. 6. 2019 PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE o 10.00

Balog Alex
Bečková Kristína
Bublišová Sára
Drahovský Daniel
Herceg Tomáš
Holecová Nella
Lučanská Stela
Lukáčová Veronika
Micháliková Nina
Michálik Peter
Rajoš Nikolas Aleš
Ričovský Filip
Šimová Veronika
Štefaniaková Anna Emma
Veselovský Šimon
Zíková Nataša