PRVOPRIJÍMAJÚCI

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Najbližšie stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich detí bude v pondelok 20. mája 2024 o 18:35 v kostole vo Veselom na prvom nácviku.

Druhý nácvik bude v piatok 24. mája 2024 o 18:40 po detskej sv. omši.

Svätá spoveď pre prvoprijímajúcich bude v piatok 24. mája od 16:30. Bolo by vhodné, aby deti prichádzali podľa abecedy, v časovom odstupe asi troch minút.

Ostatní z rodiny sa môžete vyspovedať priebežne počas celého týždňa pred sv. omšami, prípadne v piatok po spovedi detí.

Upratovanie kostola majú na starosti rodičia prvoprijímajúcich detí vo štvrtok od 16:30 hod.

TERMÍN Prvého sv. prijímania je sobota 25. mája 2024 o 10:00 hod. vo Veselom. Prosím, aby rodičia už s oblečenými deťmi prišli najneskôr do 9:45 pred budovu fary, odkiaľ pôjde sprievod.

PRIHLÁSENÉ DETI

Krištof BERNÁT Veselé
Michaela BOKOROVÁ Rakovice
Šimon ČELIGA Rakovice
Emma GRZNÁROVÁ Veselé
Matias KOVÁČ Veselé
Dean KUKUČ Veselé
Adéla MARIENČIKOVÁ Veselé
Marco MICHALČÍK Veselé
Juliana PAGÁČOVÁ Borovce
Viktória PORUBSKÁ Veselé
Emma VAŠKOVÁ Veselé
Marcel VATRT Veselé
Leo SARVAŠ Ratnovce

Na tomto mieste si môžete stiahnuť prihlášku: PRIHLASKA

PREDCHÁDZAJÚCA PRÍPRAVA

ŠTVRTÁ DETSKÁ SV. OMŠA

TRETIA DETSKÁ SV. OMŠA_ZÁZNAM

DRUHÁ DETSKÁ SV. OMŠA_ZÁZNAM

PRVÁ DETSKÁ SV. OMŠA_ZÁZNAM

Piesne k druhej detskej sv omši na stiahnutie: II_Detska_sv_omša_piesne

Piesne k prvej detskej sv omši na stiahnutie: Piesne_Detska sv. omša_I

Cesta viery_Spytovanie svedomia

Spovedné_zrkadlo