PRVOPRIJÍMAJÚCI

AKTUÁLNE INFORMÁCIE


Tretie stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich detí bude v piatok 10. 11. 2023 o 18:00 na detskej sv. omši v kostole vo Veselom.

Potom budú mať rodičia detí stretnutie na fare na tému Ako sa modliť v rodine?

Rodičov (ktorí tak doteraz neurobili) prosím odovzdať prihlášky detí.

TERMÍN Prvého sv. prijímania bude v sobotu 25. mája 2024 o 10:00 hod. vo Veselom.

 

PRIHLÁSENÉ DETI

 
Na tomto mieste si môžete stiahnuť prihlášku: PRIHLASKA

 
PREDCHÁDZAJÚCA PRÍPRAVA

ŠTVRTÁ DETSKÁ SV. OMŠA

TRETIA DETSKÁ SV. OMŠA_ZÁZNAM

DRUHÁ DETSKÁ SV. OMŠA_ZÁZNAM

PRVÁ DETSKÁ SV. OMŠA_ZÁZNAM

Piesne k druhej detskej sv omši na stiahnutie: II_Detska_sv_omša_piesne

Piesne k prvej detskej sv omši na stiahnutie: Piesne_Detska sv. omša_I

Cesta viery_Spytovanie svedomia

Spovedné_zrkadlo