PRVOPRIJÍMAJÚCI

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Najbližšie plánované stretnutie kňaza a rodičov s deťmi bude v piatok 9. decembra 2022 o 18:00 v kostole vo Veselom. Po spoločnej sv. omši sa presunieme do priestorov fary.

Predbežný dátum slávnosti prvého sv. prijímania bol po vzájomnej dohode stanovený na sobotu 20. mája 2023 (o 10:00 hod.).

Na tomto mieste si môžete stiahnuť prihlášku: PRIHLASKA

 
PREDCHÁDZAJÚCA PRÍPRAVA (2021-2022)

ŠTVRTÁ DETSKÁ SV. OMŠA

TRETIA DETSKÁ SV. OMŠA_ZÁZNAM

DRUHÁ DETSKÁ SV. OMŠA_ZÁZNAM

PRVÁ DETSKÁ SV. OMŠA_ZÁZNAM

Piesne k druhej detskej sv omši na stiahnutie: II_Detska_sv_omša_piesne

Piesne k prvej detskej sv omši na stiahnutie: Piesne_Detska sv. omša_I

Cesta viery_Spytovanie svedomia

Spovedné_zrkadlo

 

PRIHLÁSENÉ DETI