FARSKÉ OZNAMY

FARSKÉ OZNAMY 26. 5. – 2. 6. 2024, farnosť Veselé, filiálka Rakovice

Liturgický kalendár
Štvrtok: prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
Sobota: spom. sv. Justína, mučeníka
Budúca nedeľa je deviata v období cez rok – vo Veselom budeme sláviť Eucharistickú procesiu po obci

Začiatky a úmysly svätých omší
Nedeľa: Rakovice, 9:00 + Karol Bernát a jeho manželka Emília
Veselé, 10:30 Za farníkov
Pondelok: Veselé, 18:00 + rodičia Severín a Anna Havrlentoví,
starí rodičia z oboch strán a ostatná + rodina
Utorok: Rakovice, 18:00 + Jozef Chudý, rodičia Macoví, brat Miroslav a starí rodičia
Streda: Veselé, 18:00 + Mária Drietomská, 3. výročie a jej manžel Ján
Štvrtok: Rakovice, 17:00 + rodičia Jozef a Mária Šintáloví, súrodenci a ujo
Veselé, 18:00 Za farníkov
Piatok: Veselé, 18:00 + manžel Dušan Bernát, švagor Viliam a rodičia z oboch strán
Sobota: Veselé, 8:00 Za ctiteľov Nepoškvrneného Srdca Panny Márie – od 7:00 h Večeradlo
Nedeľa: Rakovice, 8:00 Za dobrodincov
Veselé, 10:00 Za farníkov

Ak dnes nebude pršať, pozývam vás na modlitbové stretnutie pri Mariánskom stĺpe na čerešňovej ceste v Rakoviciach. Putovať začneme o 15:00 h pri vodárni.

Počas mesiaca jún sa modlime za kandidátov, ktorí v tomto mesiaci prijmú kňazskú vysviacku. Ten, kto sa nábožne zúčastní primičnej sv. omše, môže po splnení ostatných podmienok získať úplné odpustky.

Prosím, aby sa do prípravy a priebehu Eucharistickej procesie, ktorá bude na budúcu nedeľu, zapojili čím viacerí – rodiny pri príprave oltárikov, deti, miništranti, speváci a samozrejme všetci veriaci farnosti. Kto sa nábožne zúčastní tejto pobožnosti, môže získať úplné odpustky.

eRko pozýva deti, rodiny a triedne kolektívy zapojiť sa do MINI-digi týždňa, ktorý sa uskutoční od 27. mája do 2. júna. Počas tohto týždňa pripravme deťom tvorivý program ako alternatívu k nadbytočnému času strávenému s digitálnymi technológiami. Témou sú „Dobré hry“. …

Na kostol obetovali: jedna rodina 40,- €, jedna 30,- €. Pán Boh vám odplať všetky vaše milodary. Prosím, aby sme nepoľavovali pri splácaní nášho dlhu po maľovke nášho farského kostola.

Úprimné poďakovanie patrí všetkým, ktorí ste pripravili a zabezpečili krásnu slávnosť Prvého svätého prijímania. Ďakujem aj tým, ktorí ste sa v sobotu tejto farskej slávnosti nábožne zúčastnili.

NA STIAHNUTIE

26.5. – 2. 6. 2024

19.5. – 26. 5. 2024

12.5. – 19. 5. 2024