Sväté omše z Veselého na internete + Archív

NAJBLIŽŠIE VYSIELANÁ SV. OMŠA NA NASLEDOVNOM ODKAZE:

Dvanásta nedeľa cez rok 23. jún 2024_o_10:30_hod_Tento odkaz je aktívny 10 minút pred začiatkom vysielania

POZRI SI SV. OMŠE ODSLÚŽENÉ

Jedenásta nedeľa cez rok

Desiata nedeľa cez rok

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Deviata nedeľa cez rok + Oltáriky

Nedeľa Najsvätejšej Trojice

Slávnosť prvého svätého prijímania_25.5.2024

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého

7. Veľkonočná nedeľa

6. Veľkonočná nedeľa

5. Veľkonočná nedeľa

4. Veľkonočná nedeľa

2. Veľkonočná nedeľa

Veľkonočný pondelok – záznam

Veľkonočná nedeľa

Biela sobota – Slávenie Veľkonočnej vigílie

Veľký piatok – Slávenie utrpenia a smrti Pána

Zelený štvrtok – Omša Pánovej večere

Palmová nedeľa

Piata pôstna nedeľa

Štvrtá pôstna nedeľa

Tretia pôstna nedeľa

Druhá pôstna nedeľa

Prvá pôstna nedeľa

Šiesta nedeľa v období cez rok

Piata nedeľa v období cez rok

Štvrtá nedeľa v období cez rok

Tretia nedeľa v období cez rok

Druhá nedeľa v období cez rok

Nedeľa Krstu Pána Ježiša

Trojkráľový koncert – Zjavenie Pána

Zjavenie Pána

Slávnosť Bohorodičky – Nový rok 2024

Nedeľa svätej Rodiny

Sviatok sv. Štefana

Vianočná sv. omša Vo dne

Vianočná sv. omša V noci (polnočná)

Štvrtá adventná nedeľa

Príchod Betlehemského svetla_23.12.2023

Tretia adventná nedeľa

Druhá adventná nedeľa

Nepoškvrnené počatie Panny Márie

Prvá adventná nedeľa

Nedeľa Krista Kráľa

Tridsiata tretia nedeľa cez rok

Tridsiata druhá nedeľa cez rok

Tridsiata prvá nedeľa cez rok

Slávnosť Všetkých svätých

Tridsiata nedeľa cez rok

Dvadsiata deviata nedeľa cez rok

Svätohubertská sv. omša

Prvoprijímajúci_13_10_2023

Dvadsiata siedma nedeľa cez rok

Dvadsiata šiesta nedeľa cez rok

Dvadsiata piata nedeľa cez rok

Dvadsiata štvrtá nedeľa cez rok

Sedembolestná Panna Mária

Dvadsiata tretia nedeľa cez rok

Dvadsiata druhá nedeľa cez rok

Hodová nedeľa_27_8_2023

Nanebovzatie Panny Márie

Devätnásta nedeľa cez rok

Osemnásta nedeľa cez rok

Sedemnásta nedeľa cez rok

Šestnásta nedeľa cez rok

Pätnásta nedeľa cez rok

Štrnásta nedeľa cez rok

Trinásta nedeľa cez rok

Slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla

Dvanásta nedeľa cez rok

Jedenásta nedeľa cez rok

Primičná sv omša Mário Jančovič

Desiata nedeľa cez rok

Najsvätejšieho Tela a Krvi Kristovej

Nedeľa Najsvätejšej Trojice

Siedma veľkonočná nedeľa

Šiesta veľkonočná nedeľa

Piata veľkonočná nedeľa

Štvrtá veľkonočná nedeľa

Veľkonočný pondelok

Veľkonočná nedeľa

Vigília Veľkej Noci

Slávenie Utrpenia a smrti Pána

Svätý štvrtok – Omša Pánovej večere

Palmová nedeľa

Piata pôstna nedeľa

Štvrtá pôstna nedeľa

Tretia pôstna nedeľa

Druhá pôstna nedeľa

Prvá pôstna nedeľa

POPOLCOVÁ STREDA 2023

Siedma nedeľa cez rok

Šiesta nedeľa cez rok

Piata nedeľa cez rok

Štvrtá nedeľa cez rok

Tretia nedeľa cez rok

Druhá nedeľa cez rok

Krst Pána

Zjavenie Pána

Nový rok 2023

Silvester 2022

Vianočný koncert 2022 – manželia Kollároví a deti – VIDEO

Sv. omša_sv.Štefan_Veselé_26._12._2022

Vianočná sv. omša „Vo dne“

Sv. omša v noci _Veselé_24._12.

Štvrtá adventná nedeľa + koncert „Krakovčanky“

Tretia adventná nedeľa

Druhá adventná nedeľa

Prvá adventná nedeľa

Nedeľa Krista Kráľa

Tridsiata tretia nedeľa cez rok

Tridsiata druhá nedeľa cez rok

Všetkých svätých

Tridsiata prvá nedeľa cez rok

Tridsiata nedeľa cez rok

Dvadsiata deviata nedeľa cez rok

Dvadsiata ôsma nedeľa cez rok

Dvadsiata siedma nedeľa cez rok

Dvadsiata šiesta nedeľa cez rok

Sv. omša udelenia sviatosti birmovania

Dvadsiata piata nedeľa cez rok

Dvadsiata štvrtá nedeľa cez rok

Dvadsiata tretia nedeľa cez rok

Dvadsiata druhá nedeľa cez rok

HODOVÁ SV. OMŠA_Dvadsiata prvá nedeľa cez rok

Dvadsiata nedeľa cez rok

Devätnásta nedeľa cez rok

Osemnásta nedeľa cez rok

Sedemnásta nedeľa cez rok

Šestnásta nedeľa cez rok

Štrnásta nedeľa cez rok

Slávnosť sv. Petra a Pavla

Trinásta nedeľa cez rok

Dvanásta nedeľa cez rok

Nedeľa Najsvätejšej Trojice

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého

Slávnosť prvého sv. prijímania_4._6._2022

Siedma Veľkonočná nedeľa

Šiesta Veľkonočná nedeľa

Piata Veľkonočná nedeľa

Štvrtá Veľkonočná nedeľa

Tretia Veľkonočná nedeľa

Druhá Veľkonočná nedeľa

Veľkonočný pondelok

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

OBRADY VEĽKONOČNEJ VIGÍLIE

Veľký piatok

Zelený štvrtok

Palmová nedeľa

Piata pôstna nedeľa

Štvrtá pôstna nedeľa

Tretia pôstna nedeľa

Druhá pôstna nedeľa

Prvá pôstna nedeľa

POPOLCOVÁ STREDA

Ôsma nedeľa cez rok

Siedma nedeľa cez rok

Šiesta nedeľa cez rok

Piata nedeľa cez rok

Obetovanie Pána – Hromnice

Štvrtá nedeľa cez rok

Tretia nedeľa cez rok _o_10:30

Tretia nedeľa cez rok_o_8:00_h

Druhá nedeľa cez rok

Krst Pána Ježiša

Slávnosť Zjavenia Pána

Druhá nedeľa vo Vianočnom období_2. sv. omša

Druhá nedeľa vo Vianočnom období_1. sv. omša

Bohorodičky Panny Márie

Nedeľa Svätej Rodiny

VIANOČNÁ SV. OMŠA VO DNE

VIANOČNÁ OMŠA V NOCI

Štvrtá adventná nedeľa

Tretia adventná nedeľa

Tretia adventná nedeľa_1 sv. omša

Sobota_Druhý adventný týždeň

Piatok_Druhý adventný týždeň

Štvrtok_Druhý adventný týždeň

Nepoškvrnené počatie Panny Márie

Streda_Druhý adventný týždeň_Roráty_8._12.

Utorok_Druhý adventný týždeň

Pondelok_Druhý adventný týždeň

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Sobota 1. adventný týždeň

Piatok 1. adventný týždeň

Štvrtok 1. adventný týždeň

Streda 1. adventný týždeň

RORÁTY_Streda 1. adventný týždeň

Utorok 1. adventný týždeň

Pondelok 1. adventný týždeň

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

34. nedeľa cez rok

33. nedeľa cez rok

32. nedeľa cez rok

Všetkých svätých

31. nedeľa cez rok

30. nedeľa cez rok

29. nedeľa cez rok

28. nedeľa cez rok

27. nedeľa cez rok

26. nedeľa cez rok

25. nedeľa cez rok

24. nedeľa cez rok

Tretia birmovanecká sv. omša 10._9.

23. nedeľa cez rok

22. nedeľa cez rok

21. nedeľa cez rok_Hodová sv. omša vo Veselom

20. nedeľa cez rok_15._8._Nanebovzatie Panny Márie

19. nedeľa cez rok

18. nedeľa cez rok

17. nedeľa cez rok

16. nedeľa cez rok

Karmelskej Panny Márie_Birmovanecká

15. nedeľa cez rok

14. nedeľa cez rok

Sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla

13. Nedeľa cez rok

7. deň Deviatnik o otcovi Petrovi Dubovskom

5. deň Deviatnik o otcovi Petrovi Dubovskom

4. deň Deviatnik o otcovi Petrovi Dubovskom

3. deň Deviatnik o otcovi Petrovi Dubovskom

XII. nedeľa cez rok_2. deň Deviatnik o otcovi Petrovi Dubovskom

Slávnosť Prvého Svätého prijímania

11. nedeľa cez rok

10. nedeľa cez rok B_+_Oltáriky

Božie Telo

Nedeľa Najsvätejšej Trojice

Birmovanecká sv. omša_Piatok_28_5

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého

Detská sv. omša_Piatok_21_5

VII. Veľkonočná nedeľa

Nanebovstúpenie Pána

VI. Veľkonočná nedeľa

Detská sv. omša_Piatok_7_mája_2021

V. Veľkonočná nedeľa

IV. Veľkonočná nedeľa

III. Veľkonočný týždeň_Sobota

III. Veľkonočný týždeň_Piatok

III. Veľkonočný týždeň_Streda

III. Veľkonočný týždeň_Utorok

III. Veľkonočný týždeň_Pondelok

III. Veľkonočná nedeľa

Sobota II. veľkonočný týždeň</sp

Piatok II. veľkonočný týždeň

Štvrtok II. veľkonočný týždeň + Adorácia

Pohrebná sv. omša_p_Ľubomír_Gasiorik

Streda II. veľkonočný týždeň

Utorok II. veľkonočný týždeň

Pondelok II. veľkonočný týždeň

II. Veľkonočná nedeľa

Veľkonočná sobota

Veľkonočný piatok

Veľkonočný štvrtok_+_Adorácia

Veľkonočná streda

Veľkonočný utorok

Veľkonočný pondelok

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA_Biela sobota

Boží hrob

Obrady Veľkého piatku

Zelený štvrtok

Streda_Veľký týždeň

Utorok_Veľký týždeň

Pondelok_Veľký týždeň

KVETNÁ NEDEĽA

Sobota V. pôstny týždeň

Piatok V. pôstny týždeň_Krížová_cesta

Slávnosť_Zvestovanie_Pána

STREDA_V. pôstny týždeň

UTOROK_V. pôstny týždeň

PONDELOK_V. pôstny týždeň

V. pôstna nedeľa

Sobota po IV. pôstnej nedeli

Slávnosť sv. Jozefa

Štvrtok_IV. pôstny týždeň

Streda_IV. pôstny týždeň

UTOROK_IV. pôstny týždeň

PONDELOK_IV. pôstny týždeň

IV. pôstna nedeľa

Sobota_III. pôstny týždeň

DETSKÁ SV. OMŠA_Piatok_III. pôstny týždeň

Štvrtok_III. pôstny týždeň_+_Adorácia

III. pôstna nedeľa

II. pôstna nedela

Prvá pôstna nedeľa

POPOLCOVÁ STREDA

6_Nedeľa_cez_rok_

5_nedeľa cez rok_

Sviatok_Obetovanie Pána

4_nedeľa cez rok

3_nedeľa cez rok

Svätá omša_23_1_

2_nedeľa cez rok

KRST KRISTA PÁNA

ZJAVENIE PÁNA_6_1_2021

II. Nedeľa po narodení Pána

Svätá omša na Nový rok

Svätá omša SILVESTER_2020

Svätá omša Sv. RODINY

Svätá omša Sv. Štefana mučeníka

Svätá omša Narodenie Pána_Veselé

Svätá omša V noci“

Štvrtá adventná nedeľa

Tretia adventná nedeľa_

Nepoškvrnené Počatie Panny Márie

Druhá adventná nedeľa

Prvá adventná nedeľa

Nedeľa KRISTA KRÁĽA

33. nedeľa cez rok

32. nedeľa cez rok

Nedeľa Všetkých svätých

30. nedeľa cez rok

29. nedeľa cez rok

28. nedeľa cez rok

27. nedeľa cez rok

26. nedeľa cez rok

25. nedeľa cez rok

SEDEMBOLESTNÁ PANNA MÁRIA

24. nedeľa cez rok

PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE sobota 12. september Veselé

ADORÁCIA PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ_piatok 11. september

23. nedeľa cez rok

22. nedeľa cez rok

21. nedeľa, HODOVÁ sv. omša

20. nedeľa cez rok

19. nedeľa cez rok

18. nedeľa cez rok

17. nedeľa cez rok

16. nedeľa cez rok

Pätnásta nedeľa cez rok

Svätých slovanských vierozvestov Cyrila a Metoda

Svätých apoštolov Petra a Pavla

XIII. Nedeľa cez rok

XII. Nedeľa cez rok

XI. Nedeľa cez rok

Najsvätejšej TROJICE

TURÍCE

VII. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA

VI. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

V. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

IV. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

III. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

II. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

VEĽKONOČNÝ PONDELOK

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA

OBRADY VEĽKÉHO PIATKU

ZELENÝ ŠTVRTOK

KVETNÁ NEDEĽA