SLUŽBA UPRATOVANIA

Milí bratia a sestry, na to, aby mohla naša farnosť fungovať, je potrebná služba mnohých ľudí. Farnosť si totiž nemôže dovoliť zamestnancov, a tak je potrebné dobrovoľníctvo. Mnohí konkrétnym spôsobom  vykonávajú nejakú službu pre farské spoločenstvo. Jednou zo služieb je aj starostlivosť o čistotu v kostole. Táto služba je zvládnuteľná, ak sa zapoja viacerí. Podľa aktuálne prihlásených skupín na upratovanie to vychádza na jednu skupinu 4, 5-krát do roka. Ak by bolo viacero skupín, vyšlo by to aj na menej krát. Do kostola chodíme všetci. Organizáciu tejto služby zodpovedne vykonáva pani Bíňovská. Vo farskom kostole vo Veselom na stolíku pri novinách si nájdete rozpis na celý rok vždy začiatkom roka. Zapísať sa môžte taktiež u pani Bíňovskej alebo u pána kostolníka či u miestneho kňaza.

Upratovanie a výzdoba kostola vo Veselom, rok 2024

TIPY PRE SLUŽBU UPRATOVANIA

Ďakujeme!