SYNODA – NAŠA FARNOSŤ – AKTUALIZOVANÉ

Bratia a sestry, všetci sme pozvaní pokračovať v ovocí Synody aj ďalej.
Všetci ste pozvaní v sile Ducha Svätého objaviť silu spoločenstva, modlitby, zdieľania.

Výsledky ankety čo najviac chýba v našej farnosti si môžete pozrieť tu:

synoda dotazník

Aktuálne informácie a materiály môžete nájsť na stránke www.synoda.sk (prípadne na diecéznej stránke…).

 
Tu si môžete pozrieť a stiahnuť jednotlivé materiály – pomôcky:

Otázky pre synodálne konzultačné stretnutie

PLÁN_SPOLOČNÉHO_STRETNUTIA_SYNODY

Iné užitočné texty:

https://svetkrestanstva.postoj.sk/89856/na-ceste-od-klerikalnej-a-zaopatrovatelskej-cirkvi-k-cirkvi-ako-boziemu-ludu