SYNODA – živé spoločenstvo – Aktuality

Bratia a sestry, spoločne sme pozvaní pokračovať v ovocí Synody aj ďalej. Všetci ste pozvaní v sile Ducha Svätého objaviť silu spoločenstva, modlitby, zdieľania.

AKTUALITY

V našej farnosti budú v polovici mesiaca júna 2023 – 17.6. 2023 primície Mária Jančoviča, rodáka z Veselého. Je to slávnosť nielen primicianta a jeho najbližších, ale aj celej farnosti. Na príprave tejto slávnosti by sa preto mali podieľať čím viacerí veriaci našej farnosti, počnúc deťmi až po seniorov.

Druhé organizačné stretnutie sa uskutoční v sobotu 15. apríla na fare o 15.00 hod. Všetci ste srdečne pozvaní.

SYNODÁLNA ANKETA

Výsledky ankety čo najviac chýba v našej farnosti si môžete pozrieť tu:

synoda dotazník

Aktuálne informácie a materiály môžete nájsť na stránke www.synoda.sk (prípadne na diecéznej stránke…).

 
Tu si môžete pozrieť a stiahnuť jednotlivé materiály – pomôcky:

Otázky pre synodálne konzultačné stretnutie

PLÁN_SPOLOČNÉHO_STRETNUTIA_SYNODY

Iné užitočné texty:

https://svetkrestanstva.postoj.sk/89856/na-ceste-od-klerikalnej-a-zaopatrovatelskej-cirkvi-k-cirkvi-ako-boziemu-ludu