SYNODÁLNA CIRKEV – živé farské spoločenstvo – Aktuality

Bratia a sestry, spoločne sme pozvaní pokračovať v ovocí Synody aj ďalej. Všetci ste pozvaní v sile Ducha Svätého objaviť silu spoločenstva, modlitby, zdieľania.

Vďaka patrí všetkým, ktorí sa zúčastnili Farskej púte do Poľska – tridsiati šiesti pútnici sme prežili krásny aprílový víkend (12. – 14. apríl 2024).

 

Snáď sa opäť stretneme čím skôr na podobne vydarenej spoločnej akcii. Padli návrhy ako Púť na Turzovku a na budúci rok Medžugorje. Nech nám v tom láskavý Pán Boh pomáha.

AKTUALITY

Rok 2025 bol vyhlásený pápežom Františkom za JUBILEJNÝ SVÄTÝ ROK. Tu je niekoľko myšlienok z jeho úvodného listu:

Musíme rozdúchať plameň nádeje, ktorý nám bol daný, a pomôcť každému získať novú silu a istotu pohľadom do budúcnosti s otvoreným duchom, dôverujúcim srdcom a prezieravou víziou. Nadchádzajúce jubileum môže vo veľkej miere prispieť k obnoveniu atmosféry nádeje a dôvery, ktorá je predohrou k obnove a znovuzrodeniu, po ktorých tak naliehavo túžime; preto som si zvolil za motto jubilea Pútnici nádeje. Skutočne to tak bude, ak dokážeme obnoviť zmysel pre univerzálne bratstvo a odmietneme zatvárať oči pred tragédiou nekontrolovateľnej chudoby, ktorá bráni miliónom mužov, žien, mladých ľudí a detí žiť spôsobom, ktorý je hodný našej ľudskej dôstojnosti. Tu myslím najmä na mnohých utečencov, ktorí boli nútení opustiť svoju rodnú krajinu. Nech je počuť hlasy chudobných v tomto čase prípravy na Jubileum, ktoré má každému prinavrátiť prístup k plodom zeme. Ako učí Biblia: „Sabat krajiny poskytne jedlo pre vás, pre vás, vašich otrokov a otrokyne a pre vášho nájomníka a cudzinca, ktorý býva s vami; aj pre váš dobytok a pre zver, ktorá je vo vašej krajine, bude všetka jeho úroda na potravu“ ( Lv 25:6-7).

Odkaz na webovú stránku:JUBILEUM 2025

SYNODÁLNA ANKETA

Výsledky ankety čo najviac chýba v našej farnosti si môžete pozrieť tu:

synoda dotazník

Aktuálne informácie a materiály môžete nájsť na stránke www.synoda.sk (prípadne na diecéznej stránke…).

Tu si môžete pozrieť a stiahnuť jednotlivé materiály – pomôcky:

Súhrn Rímskej synody r. 2023

Otázky pre synodálne konzultačné stretnutie

PLÁN_SPOLOČNÉHO_STRETNUTIA_SYNODY

Iné užitočné texty:

https://svetkrestanstva.postoj.sk/89856/na-ceste-od-klerikalnej-a-zaopatrovatelskej-cirkvi-k-cirkvi-ako-boziemu-ludu