ZA SYNODÁLNU CIRKEV – aj v našej farnosti

Bratia a sestry, všetci sme pozvaní zapojiť sa do synody, ktorú pápež František slávnostne otvoril v nedeľu 10. októbra 2021 a jej prvá fáza už začala v diecézach na celom svete. Aj v našej farnosti sa môžete stretnúť v skupinách a spolu hľadať odpovede na pálčivé otázky Cirkvi našich čias. Prostredníctvom aktuálnych výziev a úsilia koordinátorov odkryjete spoločne v sile Ducha Svätého nové odpovede a objavíte silu spoločenstva, ktorá sa tak veľmi vytratila najmä v posledných mesiacoch „korony“.

V Rakoviciach bývajú stretnutia vo štvrtok a vo Veselom v piatok po sv. omši.

Aktuálne informácie a meteriály môžete nájsť na stránke www.synoda.sk (prípadne na diecéznej stránke…).

Tu si môžete pozrieť a stiahnuť jednotlivé materiály – pomôcky:

Kto má chuť ísť na hlbinu a ďalej sa rozvíjať, tu je odkaz na aktuálny kurz týkajúci sa Synody:

Kurz na vedenie Synody

 
Otázky pre synodálne konzultačné stretnutie

PLÁN_SPOLOČNÉHO_STRETNUTIA_SYNODY

Košická diecéza pripravila aj náčrt prvého stretnutia, ktorý si môžete pozieť tu:

I_stretnutie_spolocnici_na_ceste

Iné užitočné texty:

https://svetkrestanstva.postoj.sk/89856/na-ceste-od-klerikalnej-a-zaopatrovatelskej-cirkvi-k-cirkvi-ako-boziemu-ludu