MODLITBY MATIEK

Stretávame sa každú stredu po sv. omši na fare.

„Drahé priateľky,

som veľmi rada, že vám môžem povedať niečo o Modlitbách matiek. Istý čas sme spolu s mojou švagrinou Sandrou cítili potrebu modliť sa odovzdanejšie za svoje deti. Boli sme povolané začať s novou modlitebnou skupinou, ktorá by sa modlila špeciálne za deti, a pozvať aj iné matky, aby sa k nám pripojili. …

Dostali sme úžasné odpovede a dnes vieme, že táto modlitebná skupina je „Pánova“. Bolo to veľmi požehnané! Zistili sme, že mnohé matky mali podobné predstavy a pripojili sa k nám!

Je veľmi potešujúce vedieť, že nie sme samy a že ďalšie sa pripájajú k našim modlitbám na rozličných miestach sveta.

Na začiatku, keď som sa modlila, aby nás Pán viedol, otvorila som Bibliu náhodne na strane Jeremiáš 31, 16. Aké nádherné potvrdenie – ak by som prehľadala celú Bibliu, nenašla by som lepší verš:

„Prestaňte plakať a utrite si slzy, všetko, čo ste urobili pre svoje deti, nezostane bez odmeny“.

… Je naozaj nevyhnutné zjednotiť sa v modlitbe za naše deti. …Neobávajte sa, ak nemáte viac matiek, ktoré by sa k vám pripojili – na začiatok stačia dve matky. Ak sa chcete na niečo spýtať prosím, ozvite sa.

Tešíme sa na Vašu odpoveď. Boh Vás žehnaj.

S láskou k Ježišovi“

prevzaté z www.modlitbymatiek.sk

Bližšie informácie sa dozviete napríklad aj u pani Emílie Svítkovej.