Záver roka 2017

Záverečná správa_2017

Homília na Nový rok 2018
Je dôležité, kedy my na Slovensku oslavujeme Nový rok? Veď napríklad Židia ho oslavujú v septembri, Číňania vo februári, starí Rimania v marci … Je dôležité, že rok trvá práve toľko, koľko trvá našej Zemi, aby obehla okolo našej centrálnej Hviezdy? Myslím, že toto nie sú všetky dôvody oslavy Nového roku. Azda tým najosobnejším dôvodom prevažnej väčšiny ľudí je potreba oddeliť „staré“ od „nového“. Vieme, že všetci robíme chybné rozhodnutia, kráčame „vedľa“ správnej cesty. Oslava Nového roka nám pomáha, aby sme sa zbavili starých nánosov hriechu a začali znova … No ani 26 hodinová oslava vítania Nového roka nestačí, aby zmenila naše životy, postoje, rozhodnutia … čo môže naozaj zmeniť naše „smerovanie“, je nadprirodzená sila Boha, ktorý v plnosti času poslal svojho jednorodeného Syna na našu Zem, ba do celého Vesmíru. Pán Ježiš nevstúpil iba do prítomnosti (pred 2000 rokmi), ale do celých dejín človeka, počnúc Adamom a končiac dňom jeho druhého príchodu. Rozhodol sa tak vstúpiť do konkrétnej histórie každého človeka, no najviac toho, ktorý v neho verí a dal mu svoj život. Postoj viery je postojom pastierov a Panny Márie, Ježišovej matky. Pastieri chválili Boha za všetko čo počuli a videli, Panna Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci … Počúvanie má prednosť pred videním. Viera je z počutia. Doba a kultúra obrazu zabíjajú dôvody k viere. Nadmerné sledovanie televízie, surfovanie na webe, nekončiace hry „nekonečnej“ virtuálnej reality minimálne ochudobňujú, no niekedy priam bránia srdcu človeka uveriť v darcu Života. Takto je človek priam oklamaný druhou šelmou Apokalypsy, ktorá zvádza obyvateľov zeme a oživuje obraz prvej šelmy. Takto jej robí „mediálne pozadie“, aby sa ľudia prestali klaňať Baránkovi, (Ježišovi Kristovi), ktorý sníma hriech sveta (por. Zj 13 kap.). Nový rok nás naozaj vyzýva, aby sme sa aj my poklonili tomu, ktorý sa narodil v betlehemskej maštali, aby bol každému blízko. Ba takto sa stal bližším pokorným a maličkým sveta, dal im prednosť pred mocnými, obozretnými a múdrymi … Tešme sa, že Pán času a večnosti, zostúpil k nám, a chce sprevádzať nielen každý náš rok, mesiac alebo deň, ale veľkoryso nám ponúka svoju „online“ lásku. Preto Boh poslal do našich sŕdc Ducha svojho Syna, ktorý nám pripomína, že sme navždy Božie deti. Amen