Vyhlásenia Konferencie biskupov Slovenska

Otcovia biskupi (KBS) vydali na poslednom plenárnom zasadaní tri dôležité vyhlásenia: Prvým je list premiérovi a ministrom vlády, aby hľadali iný, primeraný spôsob nastavenia opatrení vo vzťahu k duchovným potrebám aspoň podľa okolitých krajín a v súlade so základným ľudským právom slobodne prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru deklarovaným 24. čl. Ústavy SR. Potom to bolo vyhlásenie ku kampaniam zneužívajúcim sčítanie obyvateľstva a vychádzajúcim aj z jednej vládnucej strany, čím sa popiera zmysel samotného sčítania a jeho výsledky. Tretím je posolstvo, aby sme napriek pandemickým prekážkam neprestali žiť svoju vieru ako pokrm pre dušu, ale aj službu blížnym.

Menované dokumenty si môžete perečítať na týchto odkazoch:

List premiérovi a vláde – 98. plénum KBS

Vyhlásenie ku kampaniam

Spoločné posolstvo pre veriacich pred začatím pôstneho obdobia