VOĽBY 2020 – Aj ako to dopadlo v našej farnosti

Môj názor
29. február 2020 je deň D, kedy sa celé Slovensko na jeden deň stane Parlamentom. Slovenská národná rada sa „rozšíri“ nielen do našich miest, ale aj do tej najodľahlejšej osady, aby odtiaľ opäť vzišli naši zástupcovia. Áno, lebo o tom je parlamentná demokracia. Moc zástupcov je delegovaná a podmienená vôľou obyvateľov našej vlasti.
Je preto veľmi nebezpečné a zároveň trúfalé deliť volených zástupcov a ich voličov na parlamentnú väčšinu (ktorá môže všetko) a menšinu (ktorá musí držať hubu a krok). Takýmto štýlom politiky sa prehlbuje v celej krajine nevraživosť, túžba po pomste a nenávisť. A takýchto chvíľ bolo v našom parlamente neúrekom. A nebolo to len posledné štyri roky. Bez vzájomnej úcty a dialógu sa nepohneme dopredu v kvalite verejného života. Ak chceme, aby sa to zmenilo, musíme opäť využiť svoje volebné právo a dar slobody, za ktorú mnohí naši predkovia zaplatili obrovskú cenu.
Vláda ľudu, taká dôležitá a zároveň taká krehká, opäť rozhodne o tvárach a témach, ktoré budú hýbať našou krajinou. Ako vidíme z predvolebnej kampane, mnohí „ostrieľaní“ politici, s veľkou nevôľou musia strpieť tento deň, ako nutné zlo, aby im a ich ľuďom bolo potom štyri roky znova dobre. Ako bolo posledné štyri roky (a pri niektorých aj viac) vidieť, bolo im naozaj dobre, ale chvíľami iba im. Nedovoľme, aby sa naši zástupcovia opäť pozerali na nás zhora, ako novodobí mocipáni. Tých, ktorí nás nepresvedčili a ostatnými pohŕdali, nepusťme znova k moci! Iní kandidáti, dovolím si ich nazvať „zodpovednejší“, prijímajú tento deň s pokorou, aby potom mohli slúžiť nielen sebe a svojim, ale všetkým.
Je na nás veľká zodpovednosť, aby sme vedeli rozlíšiť, ktorí sú ktorí. Aj my môžeme takto vstúpiť do parlamentu a okúsiť niečo z atmosféry zákonodarnej moci. Je NA NÁS, ktoré témy a zákony budú prijímané v nasledujúcich rokoch. Je na nás, aká nálada ovládne našu krajinu a spoločnosť!
Vidíme, že mnohé predvolebné témy sa „točia“ iba okolo ekonomiky a spravodlivosti. Určite je to potrebné, ale my kresťania máme veľký záväzok, aby naša spoločnosť žila aj KULTÚRNO – ETICKÝMI otázkami. Ako veľmi niektorí túžime, aby otázky života a smrti boli seriózne prítomné na pôde nášho parlamentu a vlády! No pri výbere našich zástupcov musíme byť veľmi obozretní, aby sa naša agenda nestala trójskym koňom pre sily, ktoré ponúkajú rýchle, no pritom ľudské práva ohrozujúce riešenia.
Existuje sila schopná zachrániť Slovensko? A zachrániť ho pred kým a od koho? Od „domáceho“ alebo cudzieho nepriateľa? Moja kresťanská viera ukazuje na silu, ktorou oplýva a ktorú nám zjavuje Boží Syn, Pán Ježiš. Je to jedine sila lásky. Pre kresťana nemôže byť riešením iba „hrubá“ sila, aj keď ide o tú najzákladnejšiu spravodlivosť! A potom máme vraj vystúpiť proti systému. Akému systému? Proti parlamentnej demokracii? Je demokracia taká zlá, že ju treba vymeniť? Aká je skutočne ľudská alternatíva proti jestvujúcemu systému? Diktatúra alebo totalita? Jednostranné riešenia ešte nikdy nepriniesli rovnakú spravodlivosť pre všetkých. Ani frustrácia, znechutenie či morálny úpadok spoločnosti nemôžu byť náležitými dôvodmi na odstránenie súčasného (hoc aj veľmi nedokonalého) systému. Najnebezpečnejší politici sú tí, ktorí v predvolebnom boji dajú svojim voličom do rúk zbrane, ktorými sa môžu postaviť proti svojim bratom a sestrám. Ľuďom z toho istého mäsa a kostí, možno aj rovnakého jazyka a tej istej vlasti … Nie je to také ťažké v súčasnej kríze (nielen) našej spoločnosti. Nie sme v tom sami. Ani ostatné národy to nemajú jednoduché. No u nás je to o to ťažšie, že od chvíle získania našej samostatnosti tu bolo tak málo charakterných ľudí pri riadení a spravovaní štátu. Najväčším klamstvom však je, že už do správy vecí verejných nemôžu prísť takí, ktorým nepôjde iba o dobro svojich, ale o dobro VŠETKÝCH. Lebo tak ako ide o náš život, rovnako ide aj o život našej spoločnosti. Ako je dobrom život náš, rovnakým dobrom je aj život tých druhých.
Preto už viem, komu dám vo voľbách svoj hlas. Budú to nie ľudia, ktorí mosty pália, ale tí, ktorí sa ich snažia budovať. Bude to strana, ktorá nie je dokonalá, ale ktorá má takých ľudí, čo si vážia iných, vážia si spoločenské zriadenie, v ktorom žijeme a nehľadá jednoduché riešenia. „Pretože veľkí lídri sú takmer vždy natoľko jednoduchí, že dokážu použiť také argumenty, debatu, pochybnosti a ponúknuť riešenie, ktorému dokážu porozumieť všetci.“ (Colin Powell)
Takýchto lídrov potrebuje naša krajina ako soľ. Lídrov, ktorí sa neboja debatovať a spoločne hľadať riešenia najlepšie pre čo najväčší počet obyvateľov našej drahej a vzácnej vlasti. Želajme si spoločne dobrú voľbu, pre novú atmosféru v našej krajine. Nech nám v tom Pán Boh pomáha a Sedembolestná Panna Mária ochraňuje.
Peter Kuljaček

 

VOĽBY 2020_VYSLEDKY