Ty pobožné oči pozdvihneš k nebu za slovenský ľud

Milí priatelia, rodáci, bratia a sestry, z príležitosti 150-teho  výročia úmrtia slávneho veselského rodáka Mons. Štefana Moysesa ( 5. 7. 1869), banskobystrického biskupa, prvého predsedu Matice Slovenskej, profesora – pedagóga a ochrancu národného povedomia Slovákov v období nástupu maďarizácie, sa uskutočnilo v nedeľu 7. júla 2019 o 15:30 v priestoroch jeho rodného domu vo Veselom Spomienkové zhromaždenie. Záštitu nad týmto zhromaždením prevzal Farský a Obecný úrad vo Veselom. Môžete si v nasledovnom odkaze –

Spomienkové zhromaždenie_2019

prečítať niekoľko slov k jeho životnému odkazu, predovšetkým z pozície Kristovho služobníka.