Rekonštrukcia veže vo Veselom – aktualizované

Drahí priatelia farnosti, bratia a sestry.
Po obzretí sa naspäť by sme mali predovšetkým ďakovať nášmu milosrdnému Bohu, že sa podarilo toto dielo úspešne zavŕšiť, vďaka finančnej i pracovnej pomoci vás farníkov. Poďakovanie patrí žilinskej firme VISTO s.r.o. za korektný a ústretový prístup, ako aj za zhovievavosť pri splatení dlžnej čiastky. K dnešnému dňu – 1. jún 2018 zostáva ešte splatiť 33 000,- €. Verím, že s Božou a Vašou pomocou sa ju podarí splatiť v priebehu jedného – dvoch rokov. Nech je pre nás hotový „výsledok“ jedným z nie mnohých dôvodov k radosti, že náš Boží stánok dostal skutočne reprezentatívny vzhľad. Ďakujem srdečne aj Vám, ktorí trpezlivo a verne poskytujete nemalé finančné čiastky na zaplatenie tohto diela. Nech Vám to štedrý Pán Boh stonásobne požehná.