POMOC UKRAJINE

Drahí priatelia, určite mnohým z Vás nie je ľahostajný vojenský konflikt na susednej Ukrajine, ktorý si za niekoľko dní vyžiadal množstvo obetí. Jedným z následkov sú aj mnohí utečenci, ktorí v tisícoch prichádzajú aj na Slovensko. Ak máte záujem pomôcť ľuďom, ktorí z tejto vojnou sužovanej krajiny utekajú, môžete sa zapojiť do Zbierky pre Ukrajinu.

Otcovia biskupi nám zo svojho 101. plenárneho zasadania poslali takéto poďakovanie:

Drahí bratia a sestry,

ďakujeme vám za prejavy solidarity a za pomoc, ktorú poskytujete utečencom pred vojnou na Ukrajine. V ťažkých chvíľach sa ukazuje, kto aký je, čo je v človeku. Sme vďační za to, že obetavo pomáhate a ujímate sa všetkých, bez rozdielu. Ihneď ste reagovali a nehľadeli ste na seba, na svoje pohodlie. Naopak, prejavili ste veľkú obetavosť a súcit s bolesťou našich bratov a sestier.

Toto je ďalšia skúška, ktorá vstúpila do našich životov, a je zrejmé, že nebude jednoduchá ani krátka. Povzbudzujeme vás preto, aby ste si zachovali odhodlanosť a vytrvalosť, spolu s rozvahou a opatrnosťou.

Nenechajte sa znechutiť tými, ktorí vyhľadávajú zámienky, aby neposkytli pomoc, ani tými, ktorí vzbudzujú negatívne postoje voči utečencom. Božie požehnanie spočinie na tom, kto pomôže a neodvráti sa od brata a sestry v núdzi.

Denne vám vyprosujeme potrebné milosti a prosíme vás, aby ste často využívali zdroje, ktoré nám poskytujú sviatosti. Budeme potrebovať mnoho síl. Náročné výzvy dokážeme zvládnuť s Božou pomocou, ktorú veľmi pociťujeme v Eucharistii. Časté sväté prijímanie nech vás naplní pokojom, milosrdenstvom a vytrvalosťou v dobrom.

Tí, ktorí máte záujem pomáhať, stačí, ak si kliknete na tieto odkazy:

PODEĽME SA

Z benefičnej akcie Podeľme sa! už v minulosti vznikli diela, ktoré núdznym slúžia roky. Energetická chudoba a prudký nárast cien elektriny a plynu však spôsobujú, že tieto zariadenia od Bratislavy cez Rajec, Ružomberok po Jasov sa dostávajú do existenčných problémov. Chýbajú prostriedky na to, aby mohli ďalej fungovať, aby bolo teplo, aby tiekla teplá voda. Preto sme sa rozhodli venovať výťažok z tohtoročnej zbierky s myšlienkou „Teplo pre náš domov“, čím chceme zachrániť ďalšie fungovanie týchto zariadení. Mnohé sa ukazujú ako prepotrebné nielen pre naše matky s deťmi a rodiny v núdzi, ale už aj pre matky a rodiny z Ukrajiny.

CHARITA – pomoc Ukrajine

Ubytovanie utečencov