Informácie v súvislosti s prevenciou šírenia koronavírusu – AKTUALIZOVANÉ

AKTUÁLNE:

Pozrite si aj NOVÉ OZNAMY

Kto má ZÁUJEM O SV. SPOVEĎ, budem mu k dispozícii v NEDEĽU 5. 4. od 14:00 – 15:00 v Rakoviciach a potom vo farskom kostole sv. Bartolomeja od 16:00 – 18:00. Prosím, aby na sv. spoveď prišli iba tí, ktorí sú zdraví (vybavení aj rúškom), aby sa nešírila nákaza koronavírusom. Počas spovedania budem dávať aj sväté prijímanie. Prosím, aby ste aj v kostole dodržiavali bezpečnú vzdialenosť –  2 metre od ostatných

Rímskokatolícka farnosť – farár vo Veselom Peter Kuljaček, Vám oznamuje, že na základe Verejnej vyhlášky číslo: OLP/2405/84443 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, zo dňa 9. marca 2020, ako aj stanoviska Konferencie biskupov Slovenska (KBS) zo dňa 10. marca 2020 vydaného pod názvom „Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb“ nemôžu byť v termíne od 10. marca DO ODVOLANIA slávené sväté omše za účasti veriacich. Preto aj kostoly vo Veselom a Rakoviciach budú do vyššie uvedeného termínu uzatvorené. Pokiaľ výslovne požiadate, sväté omše Vám budú vyslúžené súkromne, bez účasti ľudu. Pohrebné obrady a krsty budú vysluhované bez svätej omše za účasti iba najbližších osôb.
Predsieň kostola vo Veselom bude počas dňa otvorená k individuálnej modlitbe.
Podrobné a aktualizované informácie Vám budú k dispozícii na webovej stránke farnosti, ako aj na nástenkách pred kostolmi. Pokiaľ bude treba zaopatriť chorých, toto bude zabezpečené prostredníctvom miestneho alebo zastupujúceho kňaza. Úradný styk je pre nevyhnutné prípady k dispozícii.
V akejkoľvek veci prosím o kontakt s kňazom vopred cez telefónne číslo 0907 168 251. Choré osoby sa môžu kontaktovať výlučne telefonicky, alebo elektronicky cez email.
Ďakujem za pochopenie.

Vzhľadom k zákazu verejného slávenia bohoslužieb bude Televízia LUX v období 11. 3. – 31. 3. 2020 vysielať sväté omše aj v mimoriadnych časoch.

PONDELOK – PIATOK – 7:00 h, 12:00 h, 18:30 h

SOBOTA – 7:00 h, 18:30 h

NEDEĽA 15. 3. 2020 – 10:30 h, 18:30 h

NEDEĽA 22. 3. 2020 – 10:00 h, 18:30 h

Pravidelná štvrtková ADORÁCIA bude vysielaná naživo z kaplnky TV LUX v obvyklom čase vo štvrtok o 20:20 h.

Svätú omšu bude možné sledovať okrem TV vysielania aj online na stránke www.tvlux.sk, na facebooku TV LUX a tiež na youtubovom kanáli TV LUX.

UŽITOČNÉ LINKY, ODKAZY:

Konferencia biskupov Slovenska – COVID-19 – online

Prípady Covid 19 vo svete online

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR

Prejavy-covid-19

V prípade, že potrebujete ODBORNÚ POMOC, môžete sa obrátiť na tieto infolinky:

Linka dôvery Nezábudka – 0800 800 566
Linka dôvery – 055/622 2323
Linka nádeje (pre krízové situácie a rodinné problémy) – 055 644 1155
Denne centrum duševného zdravia Facilitas – 0907 933 214
Internetová poradňa pre mladých ľudí – IPCKO
Dobrá linka – psychologická poradňa pre mladých ľudí s telesným znevýhodnením – chatová poradňa
Národná linka pre ženy zažívajúce násilie – 0800 212 212
Linka detskej dôvery – 0907 401 749