Informácie v súvislosti s prevenciou šírenia koronavírusu – AKTUALIZOVANÉ

AKTUÁLNE:

Od piatka 10.12.2021 platí výnimka zo zákazu zhromažďovania  pre účasť na bohoslužbách za týchto podmienok:
Na bohoslužbu môžu prísť iba osoby v režime OP (zaočkovaní, alebo prekonali ochorenie Covid nie skôr ako pred 180 dňami) v maximálnom počte 30 osôb. Je potrebné, aby sa každý účastník bohoslužby vedel na vyzvanie preukázať covid pasom, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia. Do počtu zúčastnených sa nezapočítava asistencia (lektor, kantor, kostolník, prenos). Pri vchode vložíme do košíka svoje telefónne číslo (adresu).

Sv. omše v našej farnosti (všetky sú v režime OP – pre očkovaných a prekonaných) budú takto: v nedeľu prvá o 8:00 vo farskom kostole, druhá o 9:00 vo filiálnom kostole Rakovice a tretia o 10:30 vo Veselom, pokiaľ nebude vyhlásené inak.

V pracovné dni večer o 17:00, piatok o 18:00, sobota o 7:30.

Je možnosť ísť na Sväté prijímanie OP pri sv. omši a ostatní po sv. omši, takisto možno pristúpiť aj k sv. spovedi. Vyspovedať sa môže každý bez obmedzení (nie chorý v karanténe).

SPOVEĎ – 4. adventná nedeľa – v Rakoviciach od 13:00 – 15:00 hod., vo Veselom od 15:30 – 17:30, podľa potreby aj dlhšie.

Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.)

Podľa platných epidemiologických predpisov.

Vzhľadom k týmto obmedzeniam a súlade s odporúčaniami predstaviteľov Cirkvi a kompetentných štátnych inštitúcii, po zvážení zdravotného stavu odporúčam očkovanie schválenými vakcínami proti COVID 19.

Platí dišpenz od účasti na nedeľnej sv. omši pre tých, ktorí nespĺňajú podmienky pre účasť na sv. omši (v režime OP).

Predsieň kostola vo Veselom bude počas dňa otvorená k individuálnej modlitbe.

Pokiaľ bude treba zaopatriť chorých, toto bude zabezpečené prostredníctvom miestneho alebo zastupujúceho kňaza. Úradný styk je k dispozícii, uprednostňujte prosím E-mailovú komunikáciu.

Choré osoby sa môžu s kňazom kontaktovať výlučne telefonicky, alebo elektronicky cez email.

UŽITOČNÉ LINKY, ODKAZY:

Konferencia biskupov Slovenska – COVID-19 – online

KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU – VLÁDA SR

Prípady Covid 19 vo svete online

MODLITBA V PANDÉMII

List o. arcibiskupa k súčasnej epidemiologickej situácii_november 2021

V prípade, že potrebujete ODBORNÚ POMOC, môžete sa obrátiť na tieto infolinky:

Infolinka o novom koronavíruse (0800 221 234), ktorú prevádzkovalo Národné centrum zdravotníckych informácií, od pondelkovej polnoci končí.

Informácie o ochorení Covid-19 bude 24 hodín denne naďalej poskytovať call centrum NCZI na telefónnom čísle 02/32 35 30 30

Linka dôvery Nezábudka – 0800 800 566
Linka dôvery – 055/622 2323

Internetová poradňa pre mladých ľudí – IPCKO

Linka nádeje (pre krízové situácie a rodinné problémy) – 055 644 1155
Denne centrum duševného zdravia Facilitas – 0907 933 214

Dobrá linka – psychologická poradňa pre mladých ľudí s telesným znevýhodnením – chatová poradňa
Národná linka pre ženy zažívajúce násilie – 0800 212 212
Linka detskej dôvery – 0907 401 749