Informácie v súvislosti s prevenciou šírenia koronavírusu – AKTUALIZOVANÉ

AKTUÁLNE:

Bratislava 14. októbra (TK KBS) Úrad verejného zdravotníctva vydal v stredu 14. októbra večer konečnú verziu opatrení, ktoré budú záväzné od štvrtka 15. októbra 2020. Z dokumentu vyplýva, že hromadné podujatia napokon nebudú zakázané úplne: bude možné ich konať so zásadným obmedzením, teda maximálne do 6 osôb.

Po konzultácii s Úradom verejného zdravotníctva hovorca KBS Martin Kramara potvrdil informáciu, že toto pravidlo sa vzťahuje aj na bohoslužby. Znamená to, že slávenie verejných bohoslužieb zostáva možné, avšak s limitom 6 osôb, vrátane kňaza, podobne, ako je tomu v tejto chvíli napríklad aj v Českej republike.

„Hoci to nie je veľká zmena, bude predsa uskutočniteľné, aby na svätú omšu prišla napríklad aspoň rodina, na ktorej úmysel je daná bohoslužba slávená,“ povedal pre TK KBS Martin Kramara s tým, že KBS o danej veci už informovala biskupov, a momentálne sa pripravuje aktualizácia informácií pre kňazov.

VEĽKÁ PROSBA e-zbierka
– nech sú štedrí a vedia sa podeliť –  1Tim 6,18
________________________________________

Drahí podporovatelia misií…

18. októbra 2020 slávime v celej Cirkvi Misijnú nedeľu. Vzhľadom na to, že na Slovensku nie je možná v plnej miere tradičná kostolná zbierka na misie, je možné prispieť na misijnú e-zbierku. Na Slovensku je zbierka zvlášť venovaná farnostiam na Srí Lanke a africkým krajinám Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou. Veľmi vás prosíme o rozšírenie tejto správy, či už mailom, alebo iným spôsobom. Napriek nepriaznivej situácii, v ktorej sa nachádzame, sú takí, ktorí sú na tom ešte horšie.

Svoje finančné príspevky môžete posielať na účet Pápežských misijných diel: SK88 0900 0000 0051 4976 4503 (SLSP), variabilný symbol: 1810. Do poznámky uveďte svoju adresu alebo e-mail.

PAY KÓD

ĎAKUJEME za vašu štedrosť a vaše príspevky na misijné diela pápeža Františka.
________________________________________
Želám Vám požehnané dni!
o. Ivan Kňaze

Pohreby, krsty a sobáše sa budú môcť vykonávať aj po dátume 15. októbra, avšak s obmedzeným počtom účastníkov. Bude pre ne platiť pravidlo jedna osoba na 15 štvorcových metrov v interiéri. V exteriéri sa podľa KBS počet neobmedzuje, zostane však povinnosť zachovať dvojmetrové rozstupy.

Podľa týchto informácii bude možné mať sv. omšu aj po 15. októbri naďalej v exteriéri, pričom prichádza do úvahy v nedeľu kostol v Rakoviciach so sv. omšou o 9:00 hod. na priestranstve pred kostolom. Druhá sv. omša vo Veselom bude za účasti max. piatich veriacich (+ kňaz) vo farskom kostole vo Veselom prenášaná cez internet so začiatkom o 10:30, po jej skončení podám sv. prijímanie pred kostolom tým, ktorí ste sledovali celú nedeľnú sv. omšu prostredníctvom interenetu, alebo TV.

Prvá sv. omša v nedeľu o 8:00 hod vo Veselom nebude.

Pokiaľ trvá toto obmedzenie, je možné na základe dišpenzu katolíckych biskupov zostať doma a sledovať sv. omše prostredníctvom TV alebo internetu. Účasť na sv. omšia nie je možná pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe, alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku účasti na sv. omši(napríklad veľkú obavu kvôli iným chronickým ochoreniam, pooperačným stavom, atď...)

AKO SEDÍME V KOSTOLE?

Pozrite si aj NOVÉ OZNAMY

Tí, ktorí sa z vážnej príčiny nemôžu zúčastniť na sv. omši v kostole, cez príslušný odkaz môžu aj ďalej sledovať SV. OMŠE V PRIAMOM PRENOSE z kostola vo Veselom.

Sväté prijímanie sa bude všetkým podávať na ruku. Sv. prijímanie prijmete ešte pred kňazom. Aj v rade na sväté prijímanie zachovávame dvojmetrové odstupy. Kto má vážnu, objektívnu prekážku prijímať sväté prijímanie na ruku, môže prijímať aj do úst na konci sprievodu. Pri svätých omšiach sa Znak pokoja dáva pohľadom do očí, prípadne malým úklonom.

Pred sv. omšami a prípadne aj po sv. omšiach,  budem na požiadanie spovedať. Sväté prijímanie podám podľa potreby aj po druhej sv. omši, asi o 11:30.

Pastiersky_list_otca_arcibiskupa_Nedeľa Dobrého pastiera 2020

MODLITBA V PANDÉMII

Predsieň kostola vo Veselom bude počas dňa otvorená k individuálnej modlitbe.

Pokiaľ bude treba zaopatriť chorých, toto bude zabezpečené prostredníctvom miestneho alebo zastupujúceho kňaza. Úradný styk je k dispozícii, uprednostňujte prosím E-mailovú komunikáciu.

Choré osoby sa môžu s kňazom kontaktovať výlučne telefonicky, alebo elektronicky cez email.

UŽITOČNÉ LINKY, ODKAZY:

Konferencia biskupov Slovenska – COVID-19 – online

KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU – VLÁDA SR

Prípady Covid 19 vo svete online

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR

Prejavy-covid-19

Televízia LUX vysiela sväté omše v týchto časoch:

PONDELOK – PIATOK – 7:00 h, 12:00 h

SOBOTA – 16:00 h

NEDEĽA – 10:00 h, 18:30 h

V prípade, že potrebujete ODBORNÚ POMOC, môžete sa obrátiť na tieto infolinky:

Infolinka o novom koronavíruse (0800 221 234), ktorú prevádzkovalo Národné centrum zdravotníckych informácií, od pondelkovej polnoci končí.

Informácie o ochorení Covid-19 bude 24 hodín denne naďalej poskytovať call centrum NCZI na telefónnom čísle 02/32 35 30 30

Linka dôvery Nezábudka – 0800 800 566
Linka dôvery – 055/622 2323

Internetová poradňa pre mladých ľudí – IPCKO

Linka nádeje (pre krízové situácie a rodinné problémy) – 055 644 1155
Denne centrum duševného zdravia Facilitas – 0907 933 214

Dobrá linka – psychologická poradňa pre mladých ľudí s telesným znevýhodnením – chatová poradňa
Národná linka pre ženy zažívajúce násilie – 0800 212 212
Linka detskej dôvery – 0907 401 749