Informácie v súvislosti s prevenciou šírenia koronavírusu – AKTUALIZOVANÉ

AKTUÁLNE:

Drahí bratia a sestry, na základe rozhodnutia krízového štábu SR, hlavného hygienika a vlády SR, od 6. mája 2020 je opäť možné sláviť sväté omše za účasti veriacich.

Vzhľadom na pokračujúce uvoľnenia biskupi na svojom 96. plenárnom zasadnutí rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17. júnu 2020. Účasť na týchto svätých omšiach je teda opäť zaväzujúca podľa tretieho Božieho prikázania.

Naďalej je však dobrovoľná pre pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku účasti na sv. omši(napríklad veľkú obavu kvôli iným chronickým ochoreniam, pooperačným stavom, atď...)

AKO SEDÍME V KOSTOLE?

Pozrite si aj NOVÉ OZNAMY

Tí, ktorí sa z vážnej príčiny nemôžu zúčastniť na sv. omši v kostole, cez príslušný odkaz môžu aj ďalej sledovať SV. OMŠE V PRIAMOM PRENOSE z kostola vo Veselom.

Svätých omší v kostoloch je možné zúčastniť sa len za hygienikom stanovených podmienok, teda s ochranným rúškom na tvári, prípadne aj s hygienickými rukavicami, pri oranžovej alebo červenej semaforovej farbe sedeníme takzvaným „šachovnicovým“ spôsobom – 1 miesto pred vami a vedľa vás voľné (toto nariadenie je nateraz odporúčané).  Pokiaľ ste v jednej domácnosti, môžete samozrejme sedieť aj v kostole vedľa seba, ale jedno miesto voľné od ostatných.

Počas svätých omší bude zabezpečené vetranie. Kto má problém s prievanom, chráňte si prosím sluch vhodnými prostriedkami. Mimo sv. omší je potrebná patričná dezinfekcia priestorov kostola.

Sväté prijímanie sa bude všetkým podávať na ruku, to znamená, keď vám kňaz podá Eucharistiu, postavíte sa nabok a tvárou k oltáru Sv. prijímanie prijmete ešte pred kňazom. Aj v rade na sväté prijímanie zachovávame dvojmetrové odstupy. Kto má vážnu, objektívnu prekážku prijímať sväté prijímanie na ruku, môže prijímať aj do úst.

Pri svätých omšiach sa Znak pokoja dáva pohľadom do očí, prípadne malým úklonom.

Pred sv. omšami a prípadne aj po sv. omšiach,  budem spovedať.

Pastiersky_list_otca_arcibiskupa_Nedeľa Dobrého pastiera 2020

MODLITBA V PANDÉMII

Predsieň kostola vo Veselom bude počas dňa otvorená k individuálnej modlitbe.

Pokiaľ bude treba zaopatriť chorých, toto bude zabezpečené prostredníctvom miestneho alebo zastupujúceho kňaza. Úradný styk je k dispozícii.

Choré osoby sa môžu s kňazom kontaktovať výlučne telefonicky, alebo elektronicky cez email.

UŽITOČNÉ LINKY, ODKAZY:

Konferencia biskupov Slovenska – COVID-19 – online

KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU – VLÁDA SR

Prípady Covid 19 vo svete online

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR

Prejavy-covid-19

Televízia LUX vysiela sväté omše v týchto časoch:

PONDELOK – PIATOK – 7:00 h, 12:00 h

SOBOTA – 16:00 h

NEDEĽA – 10:00 h, 18:30 h

V prípade, že potrebujete ODBORNÚ POMOC, môžete sa obrátiť na tieto infolinky:

Infolinka o novom koronavíruse (0800 221 234), ktorú prevádzkovalo Národné centrum zdravotníckych informácií, od pondelkovej polnoci končí.

Informácie o ochorení Covid-19 bude 24 hodín denne naďalej poskytovať call centrum NCZI na telefónnom čísle 02/32 35 30 30

Linka dôvery Nezábudka – 0800 800 566
Linka dôvery – 055/622 2323

Internetová poradňa pre mladých ľudí – IPCKO

Linka nádeje (pre krízové situácie a rodinné problémy) – 055 644 1155
Denne centrum duševného zdravia Facilitas – 0907 933 214

Dobrá linka – psychologická poradňa pre mladých ľudí s telesným znevýhodnením – chatová poradňa
Národná linka pre ženy zažívajúce násilie – 0800 212 212
Linka detskej dôvery – 0907 401 749