Informácie v súvislosti s prevenciou šírenia koronavírusu – AKTUALIZOVANÉ

AKTUÁLNE:

!NOVÉ! – Usmernenie k individuálnej duchovnej starostlivosti

Podľa najnovších usmernení a nariadenia vlády SR je možné opäť od pondelka 19. apríla 2021 sláviť bohoslužby (sv. omše) aj z účasti veriacich, s obmedzením 15 m2 na jedného účastníka. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode rodiča.

Cez príslušný odkaz môžete sledovať SV. OMŠE V PRIAMOM PRENOSE z kostola vo Veselom, od 26. apríla iba v nedeľu o 10:30 a prikázaný sviatok.

K sviatosti zmierenia – svätej spovedi je možné pristúpiť pred každou sv. omšou. Sviatosti krstu a manželstva je možné prijať podľa platných epidemiologických predpisov.

V platnosti naďalej zostáva všeobecný dišpenz od povinnosti účasti na bohoslužbách, ktorý je k dispozícii predovšetkým pre seniorov, chronicky chorých a všetky rizikové skupiny. Pokiaľ trvá toto obmedzenie, je možné na základe dišpenzu katolíckych biskupov zostať doma a sledovať sv. omše prostredníctvom TV alebo internetu.

Účasť na sv. omši nie je možná pre tých, ktorí sú chorí, pre COVID-19 musia zostať v karanténe, alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku účasti na sv. omši (napríklad veľkú obavu kvôli iným chronickým ochoreniam, pooperačným stavom, atď...)

Pozrite si každý týždeň aj NOVÉ OZNAMY

MODLITBA V PANDÉMII

Predsieň kostola vo Veselom bude počas dňa otvorená k individuálnej modlitbe.

Pokiaľ bude treba zaopatriť chorých, toto bude zabezpečené prostredníctvom miestneho alebo zastupujúceho kňaza. Úradný styk je k dispozícii, uprednostňujte prosím E-mailovú komunikáciu.

Choré osoby sa môžu s kňazom kontaktovať výlučne telefonicky, alebo elektronicky cez email.

UŽITOČNÉ LINKY, ODKAZY:

Konferencia biskupov Slovenska – COVID-19 – online

KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU – VLÁDA SR

Prípady Covid 19 vo svete online

TELEVÍZIA LUX vysiela sväté omše v týchto časoch:

PONDELOK – PIATOK – 7:00 h, 12:00 h

SOBOTA – 16:00 h

NEDEĽA – 10:00 h, 18:30 h

V prípade, že potrebujete ODBORNÚ POMOC, môžete sa obrátiť na tieto infolinky:

Infolinka o novom koronavíruse (0800 221 234), ktorú prevádzkovalo Národné centrum zdravotníckych informácií, od pondelkovej polnoci končí.

Informácie o ochorení Covid-19 bude 24 hodín denne naďalej poskytovať call centrum NCZI na telefónnom čísle 02/32 35 30 30

Linka dôvery Nezábudka – 0800 800 566
Linka dôvery – 055/622 2323

Internetová poradňa pre mladých ľudí – IPCKO

Linka nádeje (pre krízové situácie a rodinné problémy) – 055 644 1155
Denne centrum duševného zdravia Facilitas – 0907 933 214

Dobrá linka – psychologická poradňa pre mladých ľudí s telesným znevýhodnením – chatová poradňa
Národná linka pre ženy zažívajúce násilie – 0800 212 212
Linka detskej dôvery – 0907 401 749