Informácie v súvislosti s prevenciou šírenia koronavírusu – AKTUALIZOVANÉ

AKTUÁLNE:

Drahí bratia a sestry, na základe rozhodnutia krízového štábu SR, hlavného hygienika a vlády SR, od 6. mája 2020 je opäť možné sláviť sväté omše za účasti veriacich. Účasť na týchto svätých omšiach je naďalej dobrovoľná.

 

Pozrite si aj NOVÉ OZNAMY

Cez príslušný odkaz (link) môžete aj ďalej sledovať sv. omše v priamom prenose z kostola vo Veselom.

 

Starší a chorí veriaci, nech vo vlastnom záujme naďalej sledujú sv. omše v elektronických médiách. Tí seniori, ktorí predsa túžia prísť do kostola, prosím, aby prišli na svätú omšu, ktorá bude bývať v Rakoviciach v nedeľu o 9:00 hod. zvlášť pre nich. Samozrejme, nie sú vylúčení z účasti ani na iných svätých omšiach. Toto usmernenie je predovšetkým pre Vašu väčšiu bezpečnosť.

K účasti na svätých omšiach povzbudzujem mladé rodiny, mladých a deti, ktorí ste zdraví a túžite opäť zažiť atmosféru farského spoločenstva. Ste pozvaní v pracovné dni, a takisto aj v nedeľu do farského kostola na sv. omšu so začiatkom o 10:30 hod.

Svätých omší v kostoloch je možné zúčastniť sa len za prísnych hygienických podmienok, tak ako boli uvedené, to znamená s ochrannými prostriedkami na tvári, prípadne aj s hygienickými rukavicami, pri dodržaní dvojmetrových odstupov od seba. V praxi to znamená, že pokiaľ ste v jednej domácnosti, môžete samozrejme sedieť aj v kostole vedľa seba, ale v dvojmetrovom odstupe od ostatných. Tí, ktorí ste ako jednotlivci, zaujmite miesta, ktoré budú vyznačené značkami. Bohužiaľ, budete musieť strpieť menšie obmedzenie, keď nebudete môcť sedieť na svojom tradičnom mieste. Pri sv. omšiach je možné stáť aj vonku, pri zachovaní dvojmetrových odstupov. Pre väčší komfort si môžete priniesť napr. aj rozkladaciu stoličku.

Počas svätých omší bude zabezpečené vetranie. Kto má problém s prievanom, chráňte si prosím sluch vhodnými prostriedkami.

Sväté prijímanie sa bude všetkým podávať na ruku, to znamená, keď vám kňaz podá Eucharistiu, postavíte sa nabok a tvárou k oltáru Sv. prijímanie prijmete ešte pred kňazom. Aj v rade na sväté prijímanie zachovávame dvojmetrové odstupy.

Pri svätých omšiach sa vynecháva Znak pokoja.

Pred sv. omšami a prípadne aj po sv. omšiach,  budem spovedať. Toto platí aj pre nedeľu.

 

Pastiersky_list_otca_arcibiskupa_Nedeľa Dobrého pastiera 2020

MODLITBA V PANDÉMII

 

Rímskokatolícka farnosť – farár vo Veselom Peter Kuljaček, Vám oznamuje, že na základe Verejnej vyhlášky číslo: OLP/2405/84443 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, zo dňa 9. marca 2020, ako aj stanoviska Konferencie biskupov Slovenska (KBS) zo dňa 10. marca 2020 vydaného pod názvom „Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb“ nemôžu byť v termíne od 10. marca DO ODVOLANIA slávené sväté omše za účasti veriacich. Preto aj kostoly vo Veselom a Rakoviciach budú do vyššie uvedeného termínu uzatvorené. Pokiaľ výslovne požiadate, sväté omše Vám budú vyslúžené súkromne, bez účasti ľudu. Pohrebné obrady a krsty budú vysluhované bez svätej omše za účasti iba najbližších osôb.
Predsieň kostola vo Veselom bude počas dňa otvorená k individuálnej modlitbe.
Podrobné a aktualizované informácie Vám budú k dispozícii na webovej stránke farnosti, ako aj na nástenkách pred kostolmi. Pokiaľ bude treba zaopatriť chorých, toto bude zabezpečené prostredníctvom miestneho alebo zastupujúceho kňaza. Úradný styk je pre nevyhnutné prípady k dispozícii.
V akejkoľvek veci prosím o kontakt s kňazom vopred cez telefónne číslo 0907 168 251. Choré osoby sa môžu kontaktovať výlučne telefonicky, alebo elektronicky cez email.
Ďakujem za pochopenie.

UŽITOČNÉ LINKY, ODKAZY:

Konferencia biskupov Slovenska – COVID-19 – online

KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU – VLÁDA SR

Prípady Covid 19 vo svete online

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR

Prejavy-covid-19

Vzhľadom k zákazu verejného slávenia bohoslužieb bude Televízia LUX vysielať sväté omše aj v mimoriadnych časoch.

PONDELOK – PIATOK – 7:00 h, 12:00 h, 18:30 h

SOBOTA – 7:00 h, 18:30 h

NEDEĽA 15. 3. 2020 – 10:30 h, 18:30 h

NEDEĽA 22. 3. 2020 – 10:00 h, 18:30 h

Pravidelná štvrtková ADORÁCIA bude vysielaná naživo z kaplnky TV LUX v obvyklom čase vo štvrtok o 20:20 h.

Svätú omšu bude možné sledovať okrem TV vysielania aj online na stránke www.tvlux.sk, na facebooku TV LUX a tiež na youtubovom kanáli TV LUX.

V prípade, že potrebujete ODBORNÚ POMOC, môžete sa obrátiť na tieto infolinky:

Linka dôvery Nezábudka – 0800 800 566
Linka dôvery – 055/622 2323
Linka nádeje (pre krízové situácie a rodinné problémy) – 055 644 1155
Denne centrum duševného zdravia Facilitas – 0907 933 214
Internetová poradňa pre mladých ľudí – IPCKO
Dobrá linka – psychologická poradňa pre mladých ľudí s telesným znevýhodnením – chatová poradňa
Národná linka pre ženy zažívajúce násilie – 0800 212 212
Linka detskej dôvery – 0907 401 749