Informácie v súvislosti s prevenciou šírenia koronavírusu – AKTUALIZOVANÉ

AKTUÁLNE:

Na základe Vyhlášky č. 77. zo dňa 31. decembra 2020 – Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí, podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. č.355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy. Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2021.

Preto nie je možná účasť veriacich na bohoslužbách počnúc týmto dňom až do 24. januára 2021.

Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná.

Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Takéto súkromné bohoslužby je možné streamovať.

K sviatosti zmierenia – svätej spovedi je možné pristúpiť individuálne aj v nasledovných dňoch po dohode s kňazom.

Biskupi Slovenska pozývajú veriacich modliť sa pravidelne „Modlitbu za Slovensko“.

V platnosti, samozrejme, naďalej zostáva všeobecný dišpenz od povinnosti účasti na bohoslužbách, ako aj výzva pre seniorov, chronicky chorých, a všetky rizikové skupiny, aby s návštevami bohoslužieb ešte počkali. Pokiaľ trvá toto obmedzenie, je možné na základe dišpenzu katolíckych biskupov zostať doma a sledovať sv. omše prostredníctvom TV alebo internetu.

Účasť na sv. omši nie je možná pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe, alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku účasti na sv. omši (napríklad veľkú obavu kvôli iným chronickým ochoreniam, pooperačným stavom, atď...)

Pozrite si aj NOVÉ OZNAMY

Cez príslušný odkaz môžete aj ďalej sledovať SV. OMŠE V PRIAMOM PRENOSE z kostola vo Veselom.

MODLITBA V PANDÉMII

Predsieň kostola vo Veselom bude počas dňa otvorená k individuálnej modlitbe.

Pokiaľ bude treba zaopatriť chorých, toto bude zabezpečené prostredníctvom miestneho alebo zastupujúceho kňaza. Úradný styk je k dispozícii, uprednostňujte prosím E-mailovú komunikáciu.

Choré osoby sa môžu s kňazom kontaktovať výlučne telefonicky, alebo elektronicky cez email.

UŽITOČNÉ LINKY, ODKAZY:

Konferencia biskupov Slovenska – COVID-19 – online

KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU – VLÁDA SR

Prípady Covid 19 vo svete online

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR – pokyny

Prejavy-covid-19

Televízia LUX vysiela sväté omše v týchto časoch:

PONDELOK – PIATOK – 7:00 h, 12:00 h

SOBOTA – 16:00 h

NEDEĽA – 10:00 h, 18:30 h

V prípade, že potrebujete ODBORNÚ POMOC, môžete sa obrátiť na tieto infolinky:

Infolinka o novom koronavíruse (0800 221 234), ktorú prevádzkovalo Národné centrum zdravotníckych informácií, od pondelkovej polnoci končí.

Informácie o ochorení Covid-19 bude 24 hodín denne naďalej poskytovať call centrum NCZI na telefónnom čísle 02/32 35 30 30

Linka dôvery Nezábudka – 0800 800 566
Linka dôvery – 055/622 2323

Internetová poradňa pre mladých ľudí – IPCKO

Linka nádeje (pre krízové situácie a rodinné problémy) – 055 644 1155
Denne centrum duševného zdravia Facilitas – 0907 933 214

Dobrá linka – psychologická poradňa pre mladých ľudí s telesným znevýhodnením – chatová poradňa
Národná linka pre ženy zažívajúce násilie – 0800 212 212
Linka detskej dôvery – 0907 401 749