Jasličková v podaní súboru Chotár

Na sviatok Troch kráľov k nám do Veselého zavítal Folklórny súbor Chotár z Terchovej. Súbor vznikol v roku 2001 a vedený p. Veronikou Hajasovou má v súčasnosti okolo 40 členov. Je tvorený prevažne detskými a mladými interpretmi, ktorí svoje hudobné nástroje, ale i hlasy ovládajú takmer profesionálnym grífom. Hodinu trvajúce vystúpenie prilákalo do nášho kostola sv. apoštola Bartolomeja množstvo divákov, takže účinkujúci mali naozaj hodnotnú divácku kulisu počnúc od najmenších, až po seniorov. Ešte pred vystúpením sa mohli mladí umelci posilniť na fare obedom, ktorí pripravili ochotné farníčky s mamou duchovného otca. Od úvodnej piesne Dobrá novina, cez početné koledy a vinše, až po záverečnú pieseň Šťastie, zdravie, pokoj svätý … sa niesla kostolom srdečná a sviatočná atmosféra. Aj prítomnosť Martina Repáňa, víťaza súťaže Zem spieva, dala podujatiu výnimočný charakter. Terchovci boli za svoje umenie odmenení nielen veľkolepým standing ovation (potleskom v stoji), ale aj štedrou finančnou podporou od divákov. Veríme, že zo svojim umením nás nenavštívili posledný krát a držíme im palce. Poďakovanie patrí aj Obecnému úradu vo Veselom za poskytnutie vybavenia k pohosteniu našich hostí.