INTERIÉR KOSTOLA VO VESELOM

Vážení farníci, bratia a sestry, počas „korony“ ma oslovili so Slovenskej komory pre sanáciu historických objektov s ponukou vypracovať technické posúdenie objektu Farského kostola vo Veselom. Táto obhliadka bola zameraná na meranie vlhkosti muriva a nedopadla pozitívne. Podľa certifikovaných meraní je kapilárna vlhkosť v každom múre v takom rozsahu, že spôsobuje znehodnocovanie omietok a pokiaľ by sme chceli kostol napríklad maľovať, je potrebné, aby bolo murivo predtým odborne ošetrené – aby sa zabránilo vlhkosti vzlínať vyššie. Dávam vám na vedomie odbornú správu v prílohe (PDF), aby si každý mohol utvoriť svoj názor:

PRÍLOHA (PDF) -Technické posúdenie objektu – Kostol Veselé

Nechcem nikoho niekam „tlačiť“ ani „poburovať“, len môj osobný názor je, že tak, ako bolo postarané o kostol „zvonka“, bolo by vhodné myslieť aj na jeho „vnútro“.
Ak sa nájde pre túto myšlienku medzi vami priaznivá odozva, môžeme sa s Božou pomocou zamerať na postupné skrášlenie interiéru Farského kostola. Verím, že sa medzi vami ľahko nájde „väčšina“ zapálená pre takúto vec a farský kostol bude obnovený aj zvnútra.
S prianím všetkého dobrého, Peter Kuljaček, farár.