Farská púť do Poľska

TERMÍN PÚTE: 12. – 14. apríl 2024 (piatok – nedeľa)

PROGRAM PÚTE:

1. deň- WADOWICE– návšteva miest spojených so životom svätého pápeža Jána Pavla II., jeho rodný dom-múzeum , Bazilika Obetovania Panny Márie a ďalšie. V popoludňajších hodinách presun do KRAKOWA- Lagiewniky, kde žila v Kongregácii sestier Matky Božieho Milosrdenstva sestra Faustyna Kowalska, známa ako
ohlasovateľka Božieho milosrdenstva.

2. deň- KRAKOW – duchovný program a dokončenie prehliadky v Krakowe – Lagiewnikoch a presun do historického centra mesta, prehliadka hlavných atrakcií – Hlavné námestie, tzv. Rynek so známou tržnicou Sukiennica a mariánskym kostolom Nanebovzatia Najsv. Panny Márie, hrad Wawel a iné podľa záujmu. Presun do Czestochowej.

3. deň- CZESTOCHOWA– najväčšie pútnicke miesto v Poľsku, ktoré preslávil zázračný obraz „Čiernej Madony“ – duchovný program a prehliadka kláštorného komplexu bratov paulínov na Jasnej Hore.

V popoludňajších hodinách návrat späť na Slovensko.

Podrobnejší program dostanú prihlásení pútnici neskôr.

Predpokladaná cena zájazdu je 200,-€. V cene zájazdu je: doprava autobusom, 2x ubytovanie s raňajkami a večerou, 2x vstupné a cestovné poistenie.

Bližšie informácie osobne alebo telefonicky u p. Renáty Gaurovej, na čísle 0910 573208 v popoludňajších hodinách.