EVANJELIZÁCIA – Birmovanci – budúcnosť farnosti

Zjednodušene by sa mohlo povedať: „Aká je dnešná mládež, taká bude o 10 – 20 rokov aj naša spoločnosť“. A platí to aj v duchovnej oblasti, oblasti kresťanskej viery. V čase, keď sa kresťania (niekedy aj ľahkovážne) vzdávajú svojho miesta v spoločnosti a stále viac sme ako Komunita vytláčaní a riadení nie kresťanskými skupinami, ktoré chcú diktovať voľný spôsob života všetkým; je dôležité, aby sme všemožne podporovali rast Novej generácie, ktorá si dokáže svoje presvedčenie a hodnoty ubrániť aj v budúcom svete. Jednou z možností tohto rastu je aj ohlasovanie evanjelia mladým mladými, napríklad aj zo spoločenstva SP na Sliači, ktoré už niekoľko rokov v rámci katolíckej Cirkvi formuje desiatky mladých na uvedomelých, presvedčených kresťanov. Jednou z ich mnohých aktivít je aj Turné pod názvom „GODZONE“, ktorého cieľom je priniesť evanjeliové hodnoty mladému človeku jemu prirodzeným a zrozumiteľným spôsobom. Tento rok je pre tých, ktorí chcú o niekoľko rokov prijať sviatosť birmovania pripravený autobus, ktorý našich mladých (počnúc siedmakmi) na program GODZONE odvezie tam aj späť. Odchod autobusu bude v piatok 22. 11. o 15.30 a predpokladaný návrat okolo 22.00 hod. Verím, že aj Vám, milí rodičia, záleží nielen na úspešnej budúcnosti Vašich detí na zemi, ale aj na ich požehnanom večnom živote.
Buďte požehnaní,
Peter Kuljaček, farár