Duchovná obnova Ružencových bratstiev

V mene pátrov dominikánov vás srdečne pozývam na duchovnú obnovu Ružencových bratstiev z Veselého i Rakovíc, ktorá bude v sobotu 2. marca 2024 vo filiálnom kostole v Rakoviciach. Program sa začne o 9:20 hod.

V programe bude po spoločnej modlitbe posvätného ruženca Svätá omša, príhovor (prednáška), praktická časť (diskusia) týkajúca sa ružencových bratstiev, možnosť zakúpenia ružencov a iných devocionálií.

Pozvaní ste predovšetkým tí, ktoré ste v ružiach našej farnosti, záujemci o vstup do ruže a ostatní veriaci …