Deviatnik vďačnosti za otca Petra Dubovského

SLOVO VĎAKY

Veľké poďakovanie patrí predovšetkým dobrotivému a láskavému Pánu Bohu za jeho veľký dar – osobnosti otca biskupa Petra Dubovského SJ, ktorý dostali obec Rakovice i farnosť Veselé. Veľké poďakovanie patrí aj všetkým, ktorí Deviatnik vďačnosti zorganizovali a pripravili, najmä historikovi ÚPN p. Františkovi Neupauerovi a v rovnakej miere aj starostovi obce Rakovice, p. Dušanovi Dalošovi, poslancom obce Rakovice ako aj ostatným aktívnym zložkám obce a jej jednotlivým obyvateľom, ktorí sa pričinili o dôstojný a esticky príťažlivý duchovný zážitok účastníkov Deviatnika a najmä sobotňajšej slávnosti. Poďakovanie patrí aj SOŠ Regionálneho rozvoja za poskytnutie jej priestorov. Poďakovanie patrí aj hlavným aktérom podujatia, predovšetkým pánovi arcibiskupovi Mons. Jánovi Oroschovi a p. biskupovi Mons. Tomášovi Galisovi, rehoľným i diecéznym kňazom za ich svedectvá a poučné homílie, starostke z Veselého pani Viere Šipkovej ako aj všetkým obetavým farníkom i vytrvalým poslucháčom poučných slov a svedectiev.

ZAZNAMENANÝ PROGRAM DEVIATNIKA

27. jún 2021 Sv. omša s vdp. Mgr Michalom Válkom, autorom publikácie o otcovi biskupovi Petrovi Dubovskom

9. Deň Deviatnika o otcovi biskupovi Petrovi Dubovskom_Sv. omša Mgr. Michal Válka

26. jún 2021 Svätá omša s otcom arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom

8. deň Deviatnika o otcovi Petrovi Dubovskom_Slávnostná sv. omša

25. jún 2021 Sv. omša s pátrom Petrom Dufkom SJ

7. Deň Deviatnika_Sv. omša s Pátrom Petrom Dufkom SJ

24. jún 2021 Sv. omša a rozhovor s otcom biskupom Mons. Tomášom Galisom – doplnený záznam

6. deň Deviatnika o otcovi Petrovi Dubovskom_Rozhovor s o. biskupom

6. deň Deviatnika o otcovi Petrovi Dubovskom_Svätá omša

23. jún 2021 – sv. omša a rozhovor s Pátrom Jánom Ďuricom SJ

5. deň Deviatnika o otcovi Petrovi Dubovskom

22. jún 2021 – sv. omša a rozhovor s Pátrom Jozefom koncom OFm Cap

4. deň Deviatnika o otcovi Petrovi Dubovskom_Sv. omša

4. deň Deviatnika o otcovi Petrovi Dubovskom_Rozhovor

21. jún 2021 sv. omša a rozhovor s Pátrom Petrom Zahoránskym SJ

3. deň Deviatnika o otcovi Petrovi Dubovskom

XII. nedeľa cez rok_2. deň Deviatnika o otcovi Petrovi Dubovskom_vdp._Peter Kuljaček

19. jún 2021 – Beseda historika p. Františka Neupaera s Mons. Vladimírom Farkašom

1. deň Deviatnika o otcovi Petrovi Dubovskom_Beseda

19.jún 2021 – Svätá omša Mons. Vladimír Farkaš, dekan v Partizánskom
1. deň Deviatnika o otcovi Petrovi Dubovskom_Svätá omša

„Pane, ďakujeme Ti za dar života otca Petra. Amen.“

Celý program „Deviatnika vďačnosti“ si môžete pozrieť po kliknutí na tento odkaz:
Plagat_Deviatnik

Ak sa chcete podeliť s osobnou spomienkou na otca Petra, potom KLIKNITE na tento odkaz