DETSKÁ SVÄTÁ OMŠA

Podľa zvyku detských sv. omší v poslednú nedeľu v mesiaci, bude najbližšia detská sv. omša v nedeľu 28. mája o 10:30 na cintoríne v Dome smútku Veselé. Nácvik piesní bude na fare od 9:30 hodiny. Pozvané sú všetky deti s rodičmi (i mladí) :-).