Delegácia Matice chorvátskej a slovenskej

Milí farníci, priatelia nášho spoločného farského domova. Po dlhšej odmlke, spôsobenej čiastočne rekonštrukciou veže farského kostola a čiastočne časom prázdnin a dovoleniek, dovoľte mi prosím pripomenúť retrospektívne jednu významnú udalosť, ktorá sa odohrala 10. septembra, keď obec Veselé a náš farský kostol navštívili naši chorvátski priatelia: Stjepan Sučić, popredseda Matice chorvátskej, Gjuro Deželić, bývalý veľvyslanec HR v SR, Alojz Jembrich, FF Univerzita Záhreb, autor knihy o Š. Moysesovi, Renata Husinec, členka vedenia Matice chorvátskej a Zrinka Kovačević, Lektorát slovakistiky, FF Univerzita Záhreb, Zlatko Jevak st, bývalý, dlhoročný predseda MS Záhreb, Zlatko Jevak ml.; ako aj zástupcovia Matice slovenskej. Liturgiu sv. omše sprevádzal Chrámový zbor z Bošáce. Aj vy ostatní ste svojou prítomnosťou spolu so vzácnymi hosťami vzdali hold nášmu ctenému a váženému rodákovi Mons. PhDr. Štefanovi Moysesovi, ktorý dve desaťročia svojho mimoriadneho plodného obdobia pôsobil v chorvátskom Záhrebe ako profesor a národne uvedomelý diplomat, zástanca Slovákov a Chorvátov pred poprednými zástupcami monarchie. Môžeme si vďaka fotografiám a videu pána Michalku pripomenúť tieto vzácne nezabudnuteľné okamihy, ktoré sú aj pre nás výzvou, aby sme na výnimočný odkaz nášho spomenutého rodáka nezabúdala. Poďakovanie patrí aj poslancom a pani starostke Obecného úradu, ktorí túto udalosť organizačne zastrešili.

VIDEO: Delegácie Matice 2017

FOTOGRAFIE: Delegácie Matice chorvátskej a slovenskej